دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی


تحقیق و مقاله ای در مورد كشت و پرورش كدوی تخم كاغذی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25
تحقیق و مقاله ای در مورد كشت و پرورش كدوی تخم كاغذی

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/96
 • کلمات کلیدی: فایل ,كاغذی ,كدوی ,پرورش ,مقاله ,مورد ,پرورش كدوی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد مینوز لكه تاولی زیر و روی برگ
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 590 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
تحقیقی در مورد مینوز لكه تاولی زیر و روی برگ

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/95
 • کلمات کلیدی: فایل ,تاولی ,مینوز ,مورد ,تحقیقی ,مورد مینوز
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد مگس سرکه
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
تحقیقی در مورد مگس سرکه

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/94
 • کلمات کلیدی: فایل ,سرکه ,مورد ,تحقیقی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد نعناع بیابانی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
تحقیقی در مورد نعناع بیابانی

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/93
 • کلمات کلیدی: فایل ,بیابانی ,نعناع ,مورد ,تحقیقی ,نعناع بیابانی ,مورد نعناع ,مورد نعناع بیابانی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد شناسایی و کنترل نماتد مولد غده ریشه پسته
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 222 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
تحقیقی در مورد شناسایی و کنترل نماتد مولد غده ریشه پسته

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/92
 • کلمات کلیدی: فایل ,ریشه ,پسته ,مولد ,نماتد ,مورد ,ریشه پسته ,نماتد مولد ,کنترل نماتد ,مورد شناسایی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد هورمون های گیاهی و کاربرد انها
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
تحقیق و مقاله ای در مورد هورمون های گیاهی و کاربرد انها

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/91
 • کلمات کلیدی: فایل ,کاربرد ,انها ,گیاهی ,هورمون ,مقاله ,کاربرد انها ,مورد هورمون
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد سیستم آبیاری سنتر پیوت
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
تحقیق و مقاله ای در مورد سیستم آبیاری سنتر پیوت

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/90
 • کلمات کلیدی: فایل ,سنتر ,پیوت ,آبیاری ,سیستم ,مقاله ,سنتر پیوت ,آبیاری سنتر ,سیستم آبیاری ,مورد سیستم ,مورد سیستم آبیاری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملكرد آنها در بدن
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 288 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21
تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملكرد آنها در بدن

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/89
 • کلمات کلیدی: فایل ,عملكرد ,ویتامین‌ها ,مورد ,مقاله ,تحقیق ,عملكرد آنها ,مورد ویتامین‌ها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد یونجه
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
تحقیق و مقاله ای در مورد یونجه

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/88
 • کلمات کلیدی: فایل ,یونجه ,مورد ,مقاله ,تحقیق ,مورد یونجه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد پروانه چوبخوار پسته
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
تحقیقی در مورد پروانه چوبخوار پسته

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/87
 • کلمات کلیدی: فایل ,پسته ,چوبخوار ,پروانه ,مورد ,تحقیقی ,چوبخوار پسته ,پروانه چوبخوار ,مورد پروانه ,مورد پروانه چوبخوار
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/116
 • کلمات کلیدی: فایل ,تجهیز ,گلخانه ,احداث ,مقاله ,مورد ,احداث گلخانه ,مورد احداث ,مورد احداث گلخانه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد کشت هیدورپونیک(کشت بدون خاک)
دسته بندی جزوه
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61
تحقیق و مقاله ای در مورد کشت هیدورپونیک(کشت بدون خاک)

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/115
 • کلمات کلیدی: فایل ,هیدورپونیک ,مورد ,مقاله ,تحقیق
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد کشت گوجه فرنگی گلخانه ای
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 265 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
تحقیقی در مورد کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/114
 • کلمات کلیدی: فایل ,گلخانه ,فرنگی ,گوجه ,مورد ,تحقیقی ,فرنگی گلخانه ,گوجه فرنگی ,گوجه فرنگی گلخانه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق مقاله ای درمورد مهمترین افات گیاهان زراعی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
تحقیق مقاله ای درمورد مهمترین افات گیاهان زراعی

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/113
 • کلمات کلیدی: فایل ,گیاهان ,زراعی ,افات ,مهمترین ,مقاله ,گیاهان زراعی ,افات گیاهان ,مهمترین افات ,درمورد مهمترین ,تحقیق مقاله ,افات گیاهان زراعی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد کلم و آفت سفیده بزرگ کلم
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
تحقیقی در مورد کلم و آفت سفیده بزرگ کلم

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/112
 • کلمات کلیدی: فایل ,سفیده ,مورد ,تحقیقی ,سفیده بزرگ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد کود آبیاری
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
تحقیق و مقاله ای در مورد کود آبیاری

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/111
 • کلمات کلیدی: فایل ,آبیاری ,مورد ,مقاله ,تحقیق
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد کیفیت دانه برنج معطر
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
تحقیق و مقاله ای در مورد کیفیت دانه برنج معطر

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/110
 • کلمات کلیدی: فایل ,برنج ,معطر ,دانه ,کیفیت ,مقاله ,برنج معطر ,دانه برنج ,کیفیت دانه ,مورد کیفیت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد کیوی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
تحقیق و مقاله ای در مورد کیوی

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/109
 • کلمات کلیدی: فایل ,کیوی ,مورد ,مقاله ,تحقیق ,مورد کیوی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
پروژه و مقاله ای در مورد ویروس های گیاهی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 2382 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94
پروژه و مقاله ای در مورد ویروس های گیاهی

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/108
 • کلمات کلیدی: فایل ,گیاهی ,ویروس ,مورد ,مقاله ,پروژه ,مورد ویروس
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیقی در مورد گاو اهن دو طرفه مزایای ان
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
تحقیقی در مورد گاو اهن دو طرفه مزایای ان

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/107
 • کلمات کلیدی: فایل ,مزایای ,طرفه ,مورد ,تحقیقی ,طرفه مزایای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
تحقیق و مقاله ای در مورد کاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/136
 • کلمات کلیدی: فایل ,کشاورزی ,بیوتکنولوژی ,کاربرد ,مقاله ,مورد ,کاربرد بیوتکنولوژی ,مورد کاربرد ,مورد کاربرد بیوتکنولوژی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد ادوات نگهداری چمن زار
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 1919 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
تحقیق و مقاله ای در مورد ادوات نگهداری چمن زار

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/135
 • کلمات کلیدی: فایل ,نگهداری ,ادوات ,مورد ,مقاله ,تحقیق ,ادوات نگهداری ,مورد ادوات ,مورد ادوات نگهداری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
مقاله ای در مورد عناصر گوگرد و منزیم در رشد گیاهان
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
مقاله ای در مورد عناصر گوگرد و منزیم در رشد گیاهان

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/134
 • کلمات کلیدی: فایل ,گیاهان ,منزیم ,گوگرد ,مورد ,عناصر ,عناصر گوگرد ,مورد عناصر ,مورد عناصر گوگرد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد مهمترین بیماری های برنج
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
تحقیق و مقاله ای در مورد مهمترین بیماری های برنج

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/133
 • کلمات کلیدی: فایل ,برنج ,بیماری ,مهمترین ,مقاله ,مورد ,مهمترین بیماری ,مورد مهمترین ,مورد مهمترین بیماری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد کمباین
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
تحقیق و مقاله ای در مورد کمباین

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/132
 • کلمات کلیدی: فایل ,کمباین ,مورد ,مقاله ,تحقیق ,مورد کمباین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد نخود فرنگی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7
تحقیق و مقاله ای در مورد نخود فرنگی

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/131
 • کلمات کلیدی: فایل ,فرنگی ,نخود ,مورد ,مقاله ,تحقیق ,نخود فرنگی ,مورد نخود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/130
 • کلمات کلیدی: فایل ,گیاه ,متابولیسم ,فسفر ,مقاله ,مورد ,متابولیسم گیاه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
نکات کاربردی در مدیریت تغذیه ای گاو های شیری
دسته بندی جزوه
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
نکات کاربردی در مدیریت تغذیه ای گاو های شیری

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/129
 • کلمات کلیدی: فایل ,شیری ,تغذیه ,مدیریت ,کاربردی ,نکات ,مدیریت تغذیه ,نکات کاربردی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق و مقاله ای در مورد مقاومت بندپایان نسبت به سموم
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
تحقیق و مقاله ای در مورد مقاومت بندپایان نسبت به سموم

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/128
 • کلمات کلیدی: فایل ,نسبت ,سموم ,بندپایان ,مقاومت ,مقاله ,بندپایان نسبت ,مقاومت بندپایان ,مورد مقاومت ,مورد مقاومت بندپایان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند
دسته بندی کشاورزی و زراعت
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند

فروشنده فایل

کد کاربری 1003
کاربر

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/127
 • کلمات کلیدی: فایل ,چغندر ,تولید ,فرایند ,اجمالی ,مراحل ,فرایند تولید ,مراحل فرایند ,نگاهی اجمالی ,مراحل فرایند تولید
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پرسشنامه ارزشهای حرفه ای (الیزور، بورگ، هانتوو بک، 1991)

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه ارزشهای حرفه ای (الیزور، بورگ، هانتوو بک، 1991) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/155
 • کلمات کلیدی: بورگ، ,هانتوو ,الیزور، ,حرفه ,ارزشهای ,پرسشنامه ,بورگ، هانتوو ,پرسشنامه ارزشهای ,الیزور، بورگ، ,ارزشهای حرفه ,توضیحات بیشتر ,الیزور، بورگ، هان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی اقتصاد در روستاهای اقلیم معتدل و مرطوب

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی اقتصاد در روستاهای اقلیم معتدل و مرطوب خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/154
 • کلمات کلیدی: اقلیم ,معتدل ,روستاهای ,اقتصاد ,بررسی ,پاورپوینت ,اقلیم معتدل ,پاورپوینت بررسی ,روستاهای اقلیم ,بررسی اقتصاد ,توضیحات بیشتر ,روستاهای اقلیم مع
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی روستای سالار کیا-قزوین

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی روستای سالار کیا-قزوین خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/153
 • کلمات کلیدی: سالار ,روستای ,بررسی ,پاورپوینت ,روستای سالار ,بررسی روستای ,پاورپوینت بررسی ,توضیحات بیشتر ,بررسی روستای سالار ,پاورپوینت بررسی روستای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی استراتژیهای توسعه منابع انسانی

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی استراتژیهای توسعه منابع انسانی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/152
 • کلمات کلیدی: منابع ,توسعه ,استراتژیهای ,بررسی ,پاورپوینت ,توسعه منابع ,پاورپوینت بررسی ,استراتژیهای توسعه ,بررسی استراتژیهای ,توضیحات بیشتر ,استراتژیهای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی استراتژی و مفاهیم آن

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی استراتژی و مفاهیم آن خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/151
 • کلمات کلیدی: مفاهیم ,استراتژی ,بررسی ,پاورپوینت ,پاورپوینت بررسی ,بررسی استراتژی ,توضیحات بیشتر ,پاورپوینت بررسی استراتژی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی بازار مبتنی بر چانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس )

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی بازار مبتنی بر چانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس ) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/149
 • کلمات کلیدی: بازار ,بورس ,فرابورس ,چانه ,مبتنی ,بررسی ,بازار خارج ,پاورپوینت بررسی ,بازار مبتنی ,بررسی بازار ,توضیحات بیشتر ,بررسی بازار مبتنی ,پاورپوینت بر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/148
 • کلمات کلیدی: جمهوری ,اسلامی ,مرکزی ,بانک ,بررسی ,پاورپوینت ,جمهوری اسلامی ,پاورپوینت بررسی ,مرکزی جمهوری ,بانک مرکزی ,بررسی بانک ,بانک مرکزی جمهوری ,مرکزی ج
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تاریخچه، معرفی و نحوه محاسبه انواع شاخص

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت تاریخچه، معرفی و نحوه محاسبه انواع شاخص خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/146
 • کلمات کلیدی: محاسبه ,انواع ,نحوه ,معرفی ,تاریخچه، ,پاورپوینت ,محاسبه انواع ,پاورپوینت تاریخچه، ,نحوه محاسبه ,تاریخچه، معرفی ,توضیحات بیشتر ,نحوه محاسبه انو
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله زمین لرزه ی 26 دسامبر ،2006 بم (ایران) بازدید مقدماتی با استفاده از داده های دریافت شده از راه دور و سیستم VIEWS (به تصویر کشیدن اثرات ز

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله زمین لرزه ی 26 دسامبر ،2006 بم (ایران) بازدید مقدماتی با استفاده از داده های دریافت شده از راه دور و سیستم VIEWS (به تصویر کشیدن اثرات ز خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/175
 • کلمات کلیدی: مقدماتی ,استفاده ,داده ,دریافت ,بازدید ,،2006 ,ترجمه مقاله ,بازدید مقدماتی ,دسامبر ،2006 ,ایران بازدید ,زمین لرزه ,ایران بازدید مقدماتی ,تصویر کشید
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله تعیین پارامترها در یک تابع رفاهی با استفاده از داده های اولویت بیان شده، کاربردی برای سلامت

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله تعیین پارامترها در یک تابع رفاهی با استفاده از داده های اولویت بیان شده، کاربردی برای سلامت خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/174
 • کلمات کلیدی: اولویت ,داده ,بیان ,شده، ,کاربردی ,استفاده ,بیان شده، ,شده، کاربردی ,کاربردی برای ,ترجمه مقاله ,اولویت بیان ,مقاله تعیین پارامترها ,ترجمه مقاله
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی- یک مطالعه ی قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه ی متا رابی ناحی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی- یک مطالعه ی قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه ی متا رابی ناحی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/173
 • کلمات کلیدی: ناحیه بندی ,زمین لغزه ,توضیحات بیشتر ,برای ناحیه ,قیاسی برای ,برابر رویکرد مدلسازی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از اثرات سیستم گردنده ی داغ بر فرایند قالب گیری تزریقی در مقایسه با سیستم گردنده متداول

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله یک بررسی آزمایشی از اثرات سیستم گردنده ی داغ بر فرایند قالب گیری تزریقی در مقایسه با سیستم گردنده متداول خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/172
 • کلمات کلیدی: گردنده ,سیستم ,سیستم گردنده ,گیری تزریقی ,توضیحات بیشتر ,قالب گیری ,فرایند قالب ,اثرات سیستم گردنده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله تراشکاری کامپوزیتهای ماتریس فلزی آلومینیومی با تراشکاری تخلیه الکتریکی ، یک نقد و بررسی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله تراشکاری کامپوزیتهای ماتریس فلزی آلومینیومی با تراشکاری تخلیه الکتریکی ، یک نقد و بررسی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/171
 • کلمات کلیدی: تراشکاری ,تراشکاری تخلیه ,تخلیه الکتریکی ,توضیحات بیشتر ,فلزی آلومینیومی ,ماتریس فلزی ,تراشکاری تخلیه الکتریکی ,تراشکاری کامپوزیتهای ماتریس
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی تأمین مالی خارج از ترازنامه

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تأمین مالی خارج از ترازنامه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/170
 • کلمات کلیدی: مالی ,تأمین ,بررسی ,پاورپوینت ,مالی خارج ,پاورپوینت بررسی ,تأمین مالی ,بررسی تأمین ,توضیحات بیشتر ,پاورپوینت بررسی تأمین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله نقد و بررسی بر کاربردهای نانوسیالات در انرژی خورشیدی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله نقد و بررسی بر کاربردهای نانوسیالات در انرژی خورشیدی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/169
 • کلمات کلیدی: نانوسیالات ,انرژی ,کاربردهای ,بررسی ,مقاله ,ترجمه ,ترجمه مقاله ,کاربردهای نانوسیالات ,توضیحات بیشتر ,انرژی خورشیدی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله تشخیص نقص فنی و کنترل مقاوم در برابر نقص فنی توربین های بادی از طریق کنترل کننده با گسستگی زمانی با یک جبرانگر اختلال

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله تشخیص نقص فنی و کنترل مقاوم در برابر نقص فنی توربین های بادی از طریق کنترل کننده با گسستگی زمانی با یک جبرانگر اختلال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/168
 • کلمات کلیدی: کنترل ,بادی ,طریق ,کننده ,توربین ,مقاوم ,کنترل کننده ,ترجمه مقاله ,طریق کنترل ,کنترل مقاوم ,مقاله تشخیص ,طریق کنترل کننده ,ترجمه مقاله تشخیص
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله یک راه حل مبتنی بر عیب یابی در توربینهای بادی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله یک راه حل مبتنی بر عیب یابی در توربینهای بادی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/167
 • کلمات کلیدی: توربینهای ,یابی ,مبتنی ,مقاله ,ترجمه ,ترجمه مقاله ,توضیحات بیشتر ,توربینهای بادی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/166
 • کلمات کلیدی: کاربرد ,نمایندگی ,تئوری ,پاورپوینت ,پاورپوینت تئوری ,تئوری نمایندگی ,توضیحات بیشتر ,پاورپوینت تئوری نمایندگی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله تمرین معلمی در آموزش فنی حرفه ای دبیرستان ، بین فعالیت های تعدیل شده ی معلم از یادگیری دانش آموز و خودگردانی دانش آموز

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله تمرین معلمی در آموزش فنی حرفه ای دبیرستان ، بین فعالیت های تعدیل شده ی معلم از یادگیری دانش آموز و خودگردانی دانش آموز خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/195
 • کلمات کلیدی: دانش ,تعدیل ,معلم ,یادگیری ,فعالیت ,آموز ,دانش آموز ,ترجمه مقاله ,تمرین معلمی ,مقاله تمرین ,توضیحات بیشتر ,مقاله تمرین معلمی ,ترجمه مقاله تمرین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله اهداف پیشرفت شاگردان EFL ایرانی در رابطه با کاربرد استراتژی خواندن فراشناختی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله اهداف پیشرفت شاگردان EFL ایرانی در رابطه با کاربرد استراتژی خواندن فراشناختی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/194
 • کلمات کلیدی: رابطه ,کاربرد ,استراتژی ,خواندن ,ایرانی ,شاگردان ,کاربرد استراتژی ,استراتژی خواندن ,ترجمه مقاله ,پیشرفت شاگردان ,اهداف پیشرفت ,کاربرد استراتژ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله ساختمان پیرامون ذهن

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله ساختمان پیرامون ذهن خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/193
 • کلمات کلیدی: پیرامون ,ساختمان ,مقاله ,ترجمه ,ساختمان پیرامون ,مقاله ساختمان ,ترجمه مقاله ,توضیحات بیشتر ,مقاله ساختمان پیرامون ,ترجمه مقاله ساختمان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله آموزش رهبری به عنوان یک مداخله سلامت شغلی ، ایمنی بهتر و بهره وری پایدار

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله آموزش رهبری به عنوان یک مداخله سلامت شغلی ، ایمنی بهتر و بهره وری پایدار خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/192
 • کلمات کلیدی: شغلی ,ایمنی ,بهره ,سلامت ,مداخله ,مقاله ,سلامت شغلی ,ایمنی بهتر ,ترجمه مقاله ,مداخله سلامت ,آموزش رهبری ,مقاله آموزش رهبری ,ترجمه مقاله آموزش
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله رهبری تحول گرا ، شرایط نواوری ، اثر بخشی مستقل و خلاقیت کارمندان، یک بررسی چند سطحی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله رهبری تحول گرا ، شرایط نواوری ، اثر بخشی مستقل و خلاقیت کارمندان، یک بررسی چند سطحی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/191
 • کلمات کلیدی: مستقل ,خلاقیت ,کارمندان، ,بررسی ,بخشی ,نواوری ,بخشی مستقل ,خلاقیت کارمندان، ,ترجمه مقاله ,شرایط نواوری ,رهبری تحول ,ترجمه مقاله رهبری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله برنامه ای برای سلامت روانی بهبود تعامل مادر/ فرزند برای ارتقا رشد روانی بهتر در کودکان

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله برنامه ای برای سلامت روانی بهبود تعامل مادر/ فرزند برای ارتقا رشد روانی بهتر در کودکان خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/190
 • کلمات کلیدی: روانی ,مادر ,فرزند ,ارتقا ,تعامل ,بهبود ,مادر فرزند ,فرزند برای ,برای ارتقا ,روانی بهتر ,تعامل مادر ,روانی بهبود تعامل ,سلامت روانی بهبود ,برای س
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه متن روابط بین اختلالات وضع روانی و سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان

به صفحه دانلود فایل ترجمه متن روابط بین اختلالات وضع روانی و سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/189
 • کلمات کلیدی: مواد ,مخدر ,مصرف ,روانی ,روابط ,اختلالات ,مصرف مواد ,مواد مخدر ,توضیحات بیشتر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله نگرشهای مشاورین مدارس در مورد استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در شیوه های مشاوره ی مدرسه ای، مدارس قبرس شمالی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله نگرشهای مشاورین مدارس در مورد استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در شیوه های مشاوره ی مدرسه ای، مدارس قبرس شمالی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/188
 • کلمات کلیدی: مدارس ,فناوریهای ,اطلاعات ,ارتباطات ,شیوه ,استفاده ,مورد استفاده ,فناوریهای اطلاعات ,ترجمه مقاله ,مشاورین مدارس ,نگرشهای مشاورین ,نگرشهای مشا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله چرا دانشجویان مطالعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر میگزینند؟

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله چرا دانشجویان مطالعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر میگزینند؟ خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/187
 • کلمات کلیدی: اطلاعات ,ارتباطات ,فناوری ,مطالعه ,مقاله ,دانشجویان ,فناوری اطلاعات ,دانشجویان مطالعه ,ترجمه مقاله ,توضیحات بیشتر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله آموزش و یادگیری ارتقا یافته با فناوریهای اطلاعات و ارتباطات

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله آموزش و یادگیری ارتقا یافته با فناوریهای اطلاعات و ارتباطات خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/186
 • کلمات کلیدی: یافته ,فناوریهای ,اطلاعات ,ارتقا ,یادگیری ,مقاله ,فناوریهای اطلاعات ,ارتقا یافته ,یادگیری ارتقا ,ترجمه مقاله ,مقاله آموزش ,یادگیری ارتقا یافته
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله ارزیابی نانو شاخک های کربنی تک دیواره ای به صورت عصاره گیری فاز جامد میکرو پاشنده

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله ارزیابی نانو شاخک های کربنی تک دیواره ای به صورت عصاره گیری فاز جامد میکرو پاشنده خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/215
 • کلمات کلیدی: عصاره ,صورت ,گیری ,جامد ,میکرو ,دیواره ,عصاره گیری ,جامد میکرو ,ترجمه مقاله ,صورت عصاره ,نانو شاخک ,ترجمه مقاله ارزیابی ,جامد میکرو پاشنده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله مشخصات هیدروکربنهای معطر چند حلقه ای بسته- ذره ای ساتع شده از دیگ های بخار توده زنده ی درجه صنعتی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله مشخصات هیدروکربنهای معطر چند حلقه ای بسته- ذره ای ساتع شده از دیگ های بخار توده زنده ی درجه صنعتی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/214
 • کلمات کلیدی: توده زنده ,توضیحات بیشتر ,بخار توده ,هیدروکربنهای معطر ,مقاله مشخصات ,مقاله مشخصات هیدروکربنهای ,ترجمه مقاله مشخصات
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله مطالعه آزمایشی روی مشخصات خوردگی نقطه شبنم سطح گرمایش در یک دیگ بخار با کف باد افشان شده ی دوار با سوخت توده زنده 65 t/h

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله مطالعه آزمایشی روی مشخصات خوردگی نقطه شبنم سطح گرمایش در یک دیگ بخار با کف باد افشان شده ی دوار با سوخت توده زنده 65 t/h خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/213
 • کلمات کلیدی: سوخت توده ,توده زنده ,توضیحات بیشتر ,نقطه شبنم ,خوردگی نقطه ,مقاله مطالعه آزمایشی ,ترجمه مقاله مطالعه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله دینالیت ها، روشی تازه برای مدلسازی و فشرده سازی سیگنالهای زیستی.کاربردهایی برای سیگنالهای فیزیولوژیکی و مولکولی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله دینالیت ها، روشی تازه برای مدلسازی و فشرده سازی سیگنالهای زیستی.کاربردهایی برای سیگنالهای فیزیولوژیکی و مولکولی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/212
 • کلمات کلیدی: سیگنالهای ,کاربردهایی برای ,زیستی کاربردهایی ,برای سیگنالهای ,سیگنالهای فیزیولوژیکی ,توضیحات بیشتر ,برای سیگنالهای فیزیولوژیکی ,سیگنالهای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله فضای سبز، نابرابری سلامتی و بارداری

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله فضای سبز، نابرابری سلامتی و بارداری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/211
 • کلمات کلیدی: نابرابری ,سلامتی ,سبز، ,فضای ,مقاله ,ترجمه ,نابرابری سلامتی ,سبز، نابرابری ,فضای سبز، ,ترجمه مقاله ,مقاله فضای ,سبز، نابرابری سلامتی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله اهداف تنوع زیستی بعد از 2010

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله اهداف تنوع زیستی بعد از 2010 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/210
 • کلمات کلیدی: زیستی ,تنوع ,اهداف ,مقاله ,ترجمه ,تنوع زیستی ,ترجمه مقاله ,اهداف تنوع ,مقاله اهداف ,توضیحات بیشتر ,ترجمه مقاله اهداف
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله اندیس هایی برای نظارت تغییر تنوع زیستی ،آیا برخی موثرتر از بقیه هستند؟

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله اندیس هایی برای نظارت تغییر تنوع زیستی ،آیا برخی موثرتر از بقیه هستند؟ خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/209
 • کلمات کلیدی: زیستی ,،آیا ,موثرتر ,بقیه ,تنوع ,تغییر ,تنوع زیستی ,زیستی ،آیا ,،آیا برخی ,برخی موثرتر ,ترجمه مقاله ,برای نظارت تغییر ,ترجمه مقاله اندیس
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله سوخت زیستی ،تنوع زیستی و مردم ، شناخت تضادها و یافتن فرصت ها

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله سوخت زیستی ،تنوع زیستی و مردم ، شناخت تضادها و یافتن فرصت ها خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/208
 • کلمات کلیدی: زیستی ,شناخت ,تضادها ,فرصت ,مردم ,،تنوع ,شناخت تضادها ,یافتن فرصت ,،تنوع زیستی ,زیستی ،تنوع ,مقاله سوخت ,زیستی ،تنوع زیستی ,سوخت زیستی ،تنوع
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله بازده نسبی شاخص های تاکسونومیک در برابر محیطی برای ارزیابی تنوع زیستی ، یک بررسی قیاسی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله بازده نسبی شاخص های تاکسونومیک در برابر محیطی برای ارزیابی تنوع زیستی ، یک بررسی قیاسی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/207
 • کلمات کلیدی: ارزیابی ,محیطی ,تنوع ,زیستی ,بررسی ,برابر ,برای ارزیابی ,ارزیابی تنوع ,تنوع زیستی ,ترجمه مقاله ,محیطی برای ,ترجمه مقاله بازده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله الکتروشیمیایی چاپی برای حسگرهای زیستی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله الکتروشیمیایی چاپی برای حسگرهای زیستی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/206
 • کلمات کلیدی: حسگرهای ,چاپی ,الکتروشیمیایی ,مقاله ,ترجمه ,برای حسگرهای ,ترجمه مقاله ,چاپی برای ,الکتروشیمیایی چاپی ,مقاله الکتروشیمیایی ,ترجمه مقاله الکترو
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق استاد شهریار

تحقیق-استاد-شهریاردانلود تحقیق در مورد استاد شهریار، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: بسياري از شهروندان کشورمان، حتي آنان که بيسواد و يا کم سوادند، قادرند چند بيتي از اشعار فارسي و يا ترکي وي را زمزمه کنند. در واقع شهريار، ترجمان شاديها ودانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/255
 • کلمات کلیدی: تحقیق ,استاد ,تحقیق استاد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
پروژه ایجاد سیستم خبره توسط نرم افزار متلب، ارزیابی استراتژیک پیمانکاران شهرداری

پروژه-ایجاد-سیستم-خبره-توسط-نرم-افزار-متلب-ارزیابی-استراتژیک-پیمانکاران-شهرداریدانلود پروژه ایجاد سیستم خبره توسط نرم افزار متلب، ارزیابی استراتژیک پیمانکاران شهرداری در پروژه های کسب و کار، در قالب word و متلب، شامل مقدمه، ساختار و معماری کلی سیستم، متغیرهای ورودی و خروجی، توابع فازی تعریف شده برای هر متغیر، قواعد،دانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/254
 • کلمات کلیدی: متلب، ,پروژه ,ارزیابی ,استراتژیک ,پیمانکاران ,افزار ,متلب، ارزیابی ,ارزیابی استراتژیک ,استراتژیک پیمانکاران ,افزار متلب، ,خبره توسط ,ارزیابی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
طرح توجیهی تولید تابلو فرش تمام ابریشم با ظرفیت 60 تخته در سال

طرح-توجیهی-تولید-تابلو-فرش-تمام-ابریشم-با-ظرفیت-60-تخته-در-سالدانلود طرح توجیهی تولید تابلو فرش تمام ابریشم با ظرفیت 60 تخته در سال، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن طرح توجیهی: شرکت تعاونی ابریشم متخصص در توليد تابلو فرش تمام ابريشم در ابعاد 100*70 سانتي متر در طرحهاي مختلفدانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/253
 • کلمات کلیدی: ابریشم ,توجیهی ,تمام ,تابلو ,تخته ,تولید ,تمام ابریشم ,تولید تابلو ,توجیهی تولید ,توجیهی تولید تابلو
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
گزارش کاروزی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی در دبیرستان

گزارش-کاروزی-رشته-مدیریت-برنامه-ریزی-آموزشی-در-دبیرستاندانلود گزارش کاروزی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی در دبیرستان، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل چارت آموزشي، اطلاعات شناسنامه اي آموزشگاه، اطلاعات عمومي و ساختماني آموزشگاه، فصل اول: فضاي فيزيكي آموزشگاه، فصل دوم:دانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/252
 • کلمات کلیدی: ریزی ,آموزشی ,آموزشگاه، ,برنامه ,مدیریت ,کاروزی ,برنامه ریزی ,ریزی آموزشی ,مدیریت برنامه ,رشته مدیریت ,کاروزی رشته ,رشته مدیریت برنامه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
قالب اصل وبسایت تفریحی سرگرمی لافزن با سئوی عالی

قالب-اصل-وبسایت-تفریحی-سرگرمی-لافزن-با-سئوی-عالیدانلود قالب اصل وبسایت تفریحی سرگرمی لافزن با سئوی عالی، حق امتیاز این قالب به طور کامل خریداری شده و به هیچ وجه ریپ و کپی شده نمی باشد! این قالب توسط گروه دووب سئو و بازنویسی شده است، قیمت تمام شده آن بالغ بر ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. دانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/251
 • کلمات کلیدی: قالب ,سئوی ,لافزن ,تفریحی ,وبسایت ,سرگرمی ,سرگرمی لافزن ,تفریحی سرگرمی ,وبسایت تفریحی ,تفریحی سرگرمی لافزن ,وبسایت تفریحی سرگرمی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
مقاله ترجمه شده با عنوان نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش

مقاله-ترجمه-شده-با-عنوان-نقش-رسانه‌-های-گروهی-در-توسعه-ورزشدانلود مقاله ترجمه شده با عنوان نقش رسانه‌ های گروهی در توسعه ورزش، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: The Role of Mass Media on Sustainable Sport Development، عنوان فارسی مقاله: نقش رسانه‌ هایدانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/250
 • کلمات کلیدی: مقاله ,رسانه‌ ,توسعه ,گروهی ,ترجمه ,مقاله ترجمه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
تحقیق بررسی تأثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

تحقیق-بررسی-تأثیر-جنسیت-بر-شهادت-در-قوانین-جزاییدانلود تحقیق با موضوع بررسی تأثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی، در قالب word و در 112 صفحه، قابل ویرایش، شامل بخش اول: چکیده، فصل اول: تعریف شهادت، احکام شهادت، تعهد شهادت، ارزش شهادت، فصل دوم: شرایط شهادت، حقوق و تکلیف شهود دانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/249
 • کلمات کلیدی: شهادت، ,قوانین ,شهادت ,تأثیر ,بررسی ,تحقیق ,بررسی تأثیر ,تحقیق بررسی ,تحقیق بررسی تأثیر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
پاورپوینت کامل سرطان

پاورپوینت-کامل-سرطاندانلود پاورپوینت کامل درباره سرطان، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل سرطان، انواع سرطان، عوامل سرطان زا، تفاوت سلول های سرطانی و سالم، ایده سلول های بنیادی سرطانی (csc)، شباهت های بین سلول های بنیادی سالم و سرطانی، چگونگیدانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/248
 • کلمات کلیدی: سلول ,سرطان، ,کامل ,پاورپوینت ,پاورپوینت کامل
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
پاورپوینت آنژیوگرافی و معرفی دستگاه ها و تکنیک های آن

پاورپوینت-آنژیوگرافی-و-معرفی-دستگاه-ها-و-تکنیک-های-آندانلود پاورپوینت در مورد آنژیوگرافی و معرفی دستگاه ها و تکنیک های آن، در قالب ppt و در 43 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تاریخچه آنژیوگرافی، تكنيك آنژيوگرافي، نیازهای اساسی در آنژیوگرافی، محدودیت ها در آنژیوگرافی، تجهیزات اصلی یک سیستم آنژیوگرافیدانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/247
 • کلمات کلیدی: تکنیک ,آنژیوگرافی، ,دستگاه ,معرفی ,آنژیوگرافی ,پاورپوینت ,معرفی دستگاه ,پاورپوینت آنژیوگرافی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
پاورپوینت فصل هفتم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع

پاورپوینت-فصل-هفتم-کتاب-رفتار-سازمانی-رابینز-و-جاج-ترجمه-مهدی-زارعدانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش. توضیحات: فایل پاورپوینت حاوی 20 اسلاید است که با Design و Transition های بسیار زیبا طراحی شده و با عکس های ارائه شده دردانلود فایل


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/246
 • کلمات کلیدی: پاورپوینت ,جاج، ,ترجمه ,مهدی ,رابینز ,سازمانی ,جاج، ترجمه ,ترجمه مهدی ,سازمانی رابینز ,رفتار سازمانی ,کتاب رفتار ,رفتار سازمانی رابینز ,کتاب رف
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثل ماده گاو

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثل ماده گاو خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/260
 • کلمات کلیدی: تولید ,ماده ,دانلود ,دستگاه ,شناسی ,آناتومی ,دستگاه تولید ,پاورپوینت آناتومی ,شناسی دستگاه ,بافت شناسی ,توضیحات بیشتر ,شناسی دستگاه تولید ,بافت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پروپوزال طراحی پارک موزه جوان با رویکرد معماری زمینه گرا

پروپوزال طراحی پارک موزه جوان با رویکرد معماری زمینه گرا

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پروپوزال طراحی پارک موزه جوان با رویکرد معماری زمینه گرا به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/259
 • کلمات کلیدی: معماری ,زمینه ,رویکرد ,موزه ,طراحی ,پارک ,معماری زمینه ,رویکرد معماری ,موزه جوان ,پارک موزه ,طراحی پارک ,رویکرد معماری زمینه
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پروپوزال طراحی معماری مجموعه مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا

پروپوزال طراحی معماری مجموعه مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پروپوزال طراحی معماری مجموعه مسکونی با رویکرد معماری زمینه گرا به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/258
 • کلمات کلیدی: معماری ,زمینه ,رویکرد ,مسکونی ,طراحی ,پروپوزال ,معماری زمینه ,رویکرد معماری ,مجموعه مسکونی ,معماری مجموعه ,طراحی معماری ,رویکرد معماری زمینه ,م
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله سرماخوردگی و ترجمه آن (یادگیری انگلیسی)

مقاله سرماخوردگی و ترجمه آن (یادگیری انگلیسی)

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله سرماخوردگی و ترجمه آن (یادگیری انگلیسی) به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/257
 • کلمات کلیدی: انگلیسی ,یادگیری ,ترجمه ,سرماخوردگی ,مقاله ,مقاله سرماخوردگی ,یادگیری انگلیسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش)

اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش)

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش) به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/256
 • کلمات کلیدی: گذاري ,سركش ,نقطه ,توجه ,ديكته ,اختلال ,نقطه گذاري ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل12.236 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

توسعه و گسترش TPM باید با توجه به شرایط حاكم بر شركت یا كارخانه صورت پذیرد.

بنابراین، در راستا باید مواردی چون نوع محصول،وضعیت كارخانه، تشكیلات سازمانی، پیشینه علمی و فرهنگ منطقه‏ای كه سازمان در آن قرار دارد، مد نظر قرار گیرد.

بطور كلی می‏توان TPM را مشتمل بر شش فعالیت اساسی با ارتباط ما بین دانست كه به این قرار هستند:

1- از بین بردن ضایعات عمده ششگانه توسط گروه‌هایی كه واحد‏های تولید، نگهداری و تعمیرات و طراحی مهندسی كارخانه تشكیل داده‏اند.

2- پیاده كردن نت برنامه‏ریزی شده توسط واحد نگهداری و تعمیرات

3- اجراء نگهداری و تعمیرات خود كنترلی توسط واحد تولید

4- مهندسی پیشگیری كه عمدتا توسط واحد مهندسی انجام می‏شود.

5- طراحی محصول با شیوه تولید آسان توسط واحد طراحی محصول

6- آموزش به منظور پشتیبانی از فعالیتهای فوق‏الذكر و.....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/294
 • کلمات کلیدی: واحد ,تعمیرات ,نگهداری ,فایل ,توسط واحد ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل3.259 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ریخته گری گریز از مركز

فهرست :

 • تعریف
 • انواع روشها
 • مزایا
 • معایب
 • توضیحت تكمیلی و.........

روش ریخته گری گریز از مركز به روشی گفته می شود كه در ان كه در ان قالب تحت تاثیر نیروی گریز از مركز پر می شود

انواع روش ها

 • روش ریخته گری گریز از مركز افقی
 • روش ریخته گری گریز از مركز عمودی


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/293
 • کلمات کلیدی: مركز ,گریز ,ریخته ,فایل ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود ,پرداخت، لینک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل1.195 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پمپ های هیدرولیکی
 
پُمپ
 
وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولا حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد.
 
پمپ کاربردهای فراوان در صنعت و حتی در وسایل نقلیه دارد. مانند پمپ بنزین یا پمپ آب خودرو تا پمپ‌های بزرگ برای پر کردن حوضچه‌های تعمیر کشتی.  و....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/292
 • کلمات کلیدی: فایل ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود ,پرداخت، لینک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل6.975 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

PM  وTPM  در تعمیرات و نگهداری

بخش اول

PM (Preventative Maintance)

نگهداری پیشگیرانه

فصل اول: كلیات

فصل دوم: برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و كنترل آن

فصل سوم: برنامه‌ریزی بهره‌وری و بهبود نگهداری و تعمیرات

فصل چهارم: پشتیبانی بخش تعمیرات و  نگهداری 

بخش دوم

TPM (Total Productive Maintanence)

نگهداری فنی بهره ور جامع

(دقت خودکنترلی)

مقدمه

فصل اول: كلیات

فصل دوم: اصول نگهداری بهره‌ور جامع موفق

فصل سوم: اجرای نظام نگهداری بهره‌ور جامع

ضمائم

وظیفه افرادی كه مسئولیت نصب‏‏، راه‏اندازی، بهره‏برداری و انجام تعمیرات را در كارخانجات و مراكز صنعتی بر عهده دارند، روز به روز سنگین‏تر می‏شود. علت این امر را می‏توان در عواملی از قبیل افزایش میزان سرمایه‏گذاری، افزایش ظرفیت تولید، به كارگیری هرچه بیشتر سیستم‏های خودكار، تغییر روش‏های كار، نوسان رقابت‏های صنعتی و لزوم اعمال مدیریت صحیح به منظور دستیابی به بالاترین میزان بازدهی و سود جستجو نمود. باتوجه به همین نكات برخورد با صنعت باید از دیدی دقیق و برنامه‏ریزی شده صورت پذیرد. اخیراً، نیاز به مهندس نگهداری و تعمیرات جهت ارائه خدمات فنی به مراكز صنعتی، در حد بی‏سابقه‏ای احساس می‏شود.

استفاده از روش‏های صحیح مدیریت در امر نگهداری و تعمیرات و همچنین ثبت ضعف‏ها و نقص‏های موجود در این بخش، از دیرباز جدی تلقی نشده است. در اینجا سعی بر شناسائی هرچه بیشتر امر نگهداری و تعمیرات و اهمیت بكارگیری آن می‏باشد؛ و نیز روش‏هائی جهت افزایش كارآئی در این امر پیشنهاد می‏گردد. این روش‏ها نه تنها برای جلوگیری از افزایش هزینه‏ها و بالا بردن كارآیی در عملیات است بلكه به منظور ایجاد محیطی قابل كنترل در این زمینه مهم می‏باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/291
 • کلمات کلیدی: نگهداری ,تعمیرات ,افزایش ,فایل ,جامع ,نگهداری بهره‌ور ,بهره‌ور جامع ,هرچه بیشتر ,نشان داده ,فایل برای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل1.975 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تست غیر مخرب Phased Array

      روش Phased Array   كه اصول آن همانند روش UT است و تفاوت اصلی آنها در نوع پراب های مورد استفاده می باشد. بعلاوه استفاده از اسكن الكترونیكی   در روش Phased Array UT ضمن كاهش زمان بازرسی، جایگزین اسكن مكانیكی در روش UT پراپ های مورد استفاده دراین روش بجای یك یا دو جزء پیزوالكتریك، حاوی تعداد بیشتری (اصولاً 16 تا 256 ) جزء كوچك پیزوالكتریك می باشند كه با ارسال و دریافت امواج بصورت مجزا توانایی نمایش عیوب با جزییات بیشتری را دارند.

و....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/290
 • کلمات کلیدی: array ,phased ,استفاده ,فایل ,phased array ,مخرب phased ,مورد استفاده ,نشان داده ,فایل برای ,مخرب phased array
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل1 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاراشوت (سیستم ایمنی آسانسورها )

آسانسور دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف 15 درجه حرکت میکند.

آسانسور در داخل محیطی نصب می شود که از سه قسمت تشکیل شده است:

 :موتورخانه  1-
برای برقراری موتور و گیربکس و تابلو کنترل آسانسور و تابلو برق

2- چاه آسانسور:
 برای نصب درها ، ریلها و همچنین محلی برای حرکت کابین و وزنه

3-چاهک:
در پایین ترین قسمت چاه آسانسوربرای ضربه گیرها

  موتور گیربکس بعنوان قلب آسانسور و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می نماید. و ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/289
 • کلمات کلیدی: تابلو ,فایل ,سیستم ایمنی ,تابلو کنترل ,نشان داده ,فایل برای ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل11.665 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فرایندهای مختلف نورد

نورد غیرمداوم

نورد مداوم     

نورد عرضی

نورد نیمه مداوم

نورد مقاطعی

نورد حلقه

نورد پودر

نورد پیچ

ریخته گری ونورد گرم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/288
 • کلمات کلیدی: نورد ,فایل ,نشان داده ,مختلف نورد ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلppt
حجم فایل1.705 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

یکی از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده فعالیت های سازمان های تولیدی و صنعتی، موضوع کیفیت و استانداردهای کیفیت است.

کیفیت در چند دهه اخیر، به خصوص با ادغام اقتصادی جهان ، به مهمترین عامل رقابتی تبدیل شده است .

نیاز به تحول در کیفیت محصول که هم موجب تولید هر چه بهتر می شود و هم، به سبب نتایج موثر و مفید آن ، موجب صرفه جویی در کاربرد منابع و نیز افزایش ارزش افزوده فعالیت های سازمانهای صنعتی می شود ، برای انجام اقتصاد ملی، چه در بعد داخلی و بازار محلی چه در بعد خارجی و بازار بین المللی و چه در جهت توسعه صادرات ، نیازی حیاتی و اساسی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/287
 • کلمات کلیدی: کیفیت ,فایل ,ارزش افزوده ,افزوده فعالیت ,نشان داده ,فایل برای ,لینک دانلود ,ارزش افزوده فعالیت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل2.684 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نگهداری و تعمیر (نت)

عناوین

تعریف نت

سیر تحولات نگهداری وتعمیر

اهمیّت نت در دنیای امروز

مدل های سیستم نگهداری

WBS در   نت

نت در صنعت هوایی

نت مخفف کلمات نگهداری و تعمیرات می باشد و به مجموعه برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشتن تجهیزات در سطح قابل قبول ازنظر عملیاتی (نگهداری) و یا باز گرداندن تجهبزات معیوب به چرخه استفاده وبهره برداری اطلاق می شود .نتیجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی, حفظ قابلیت عملیاتی, تداوم و استمرار عملیاتی تجهیزات برای شرایط تعریف شده خواهد بود. بطور کلی اهداف سیستم نت در یک واحد عبارتند از پاسخگویی کارا , موثر و سریع در هنگام نیاز به فعالیتهای پیشگیری و اصلاحی به منظور حفظ آن واحد در یک سطح استاندارد و قابل قبول می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/286
 • کلمات کلیدی: نگهداری ,عملیاتی ,فایل ,نشان داده ,قابل قبول ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمکانیک
فرمت فایلppt
حجم فایل7.902 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نورد فلزات

فهرست :

• مقدمه / اهداف

• نورد

• طبقه بندی پروسه نورد

• نورد گرم

• سرد نورد

• نیروها و روابط در هندسه نورد

• تجزیه و تحلیل ساده از بار نورد : نورد متغیر

• مشکلات و نقص در محصولات نورد

• نورد - آسیاب کنترل

نظریه ها • از نورد سرد

نظریه ها • از نورد گرم

• گشتاور و قدرت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/285
 • کلمات کلیدی: نورد ,فایل ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود ,پرداخت، لینک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی آثار و زندگی فروغ فرخزاد

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی آثار و زندگی فروغ فرخزاد خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/315
 • کلمات کلیدی: فروغ ,دانلود ,زندگی ,آثار ,بررسی ,پاورپوینت ,پاورپوینت بررسی ,زندگی فروغ ,بررسی آثار ,توضیحات بیشتر ,فروغ فرخزاد
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

گزارش کارآموزی شركت آبادانی و مسكن الهیّه خراسان (سهامی خاص)

به صفحه دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت آبادانی و مسكن الهیّه خراسان (سهامی خاص) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/313
 • کلمات کلیدی: خراسان ,سهامی ,دانلود ,الهیّه ,مسكن ,کارآموزی ,الهیّه خراسان ,خراسان سهامی ,گزارش کارآموزی ,مسكن الهیّه ,شركت آبادانی ,الهیّه خراسان سهامی ,مسك
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93

به صفحه دانلود فایل فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/311
 • کلمات کلیدی: فایل ,بورس اوراق ,اوراق بهادار ,بهادار تهران ,توضیحات بیشتر ,شرکتهای پذیرفته ,اوراق بهادار تهران ,بورس اوراق بهادار ,مالی شرکتهای پذیرفته ,آما
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93

به صفحه دانلود فایل فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/310
 • کلمات کلیدی: فایل ,اوراق ,بهادار ,تهران ,دانلود ,بورس ,اوراق بهادار ,بهادار تهران ,فایل اکسل ,بورس اوراق ,شرکتهای پذیرفته ,اوراق بهادار تهران ,بورس اوراق بها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93

به صفحه دانلود فایل فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/309
 • کلمات کلیدی: فایل ,اوراق ,بهادار ,تهران ,دانلود ,بورس ,اوراق بهادار ,بهادار تهران ,فایل اکسل ,بورس اوراق ,شرکتهای پذیرفته ,اوراق بهادار تهران ,بورس اوراق بها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89

به صفحه دانلود فایل فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/312
 • کلمات کلیدی: فایل ,بهادار ,تهران ,سال80 ,دانلود ,اوراق ,اوراق بهادار ,بهادار تهران ,فایل اکسل ,بورس اوراق ,شرکتهای بورس ,اوراق بهادار تهران ,بورس اوراق بهادار
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت ارتباط ریز فضاها در مجموعه ورزشی صدف

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت ارتباط ریز فضاها در مجموعه ورزشی صدف خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/308
 • کلمات کلیدی: دانلود ,ورزشی ,فضاها ,ارتباط ,پاورپوینت ,پاورپوینت ارتباط ,مجموعه ورزشی ,توضیحات بیشتر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی استادیوم ها - طرح 4

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت بررسی استادیوم ها - طرح 4 خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/306
 • کلمات کلیدی: دانلود ,استادیوم ,بررسی ,پاورپوینت ,پاورپوینت بررسی ,بررسی استادیوم ,توضیحات بیشتر ,پاورپوینت بررسی استادیوم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیمدیریت مالی
فرمت فایلpptx
حجم فایل620 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی (فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر)

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )

تعداد اسلاید: 62 اسلاید

دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک)

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته  تألیف دکتر رضا راعی و دکتر احمد پویان فر از جمله منابع مهم درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در سطح کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت مالی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل اول این کتاب با عنوان " انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی" در حجم 62 اسلاید  همراه با تصاویر و توضیحات بسیار کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تعریف بازارهای مالی

نقش بازارهای مالی

طریقه های انتقال وجوه مالی بین پس انداز کنندگان و وام گیرندگان

ابزارهای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری مستقیم

اوراق بهادار غیر قابل معامله

سپرده های پس انداز

گواهی سپرده غیر قابل معامله

حسابهای پس انداز بازار پول

اوراق قرضه پس انداز دولتی

ابزارهای قابل معامله

ابزارهای بازار پول

اوراق خزانه

قراردادهای بازخرید                       

لایبور

گواهی سپرده قابل معامله 

پذیره های بانکی              

اوراق تجاری                                                            

دلار اروپایی

ابزارهای بازار سرمایه

اوراق بهادر با درآمد ثابت

مهم ترین انواع اوراق بهادرا با درآمد ثابت یا اوراق قرضه

اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه سازمانهای دولتی

اوراق قرضه شهرداریها

اوراق قرضه شرکتها

اوراق سهام

سهام ممتاز

سهام عادی

مشتقه ها.

پیمانهای تحویل آتی و

برگ اختیار معامله.

انواع دیگری از اوراق مشتقه

واسطه های مالی

نقش عمده واسطه های مالی

صندوقهای سرمایه گذاری

انواع صندوقهای سرمایه گذاری

صندوقهای سرمایه گذاری با سرمایه ثابت

صندوقهای سرمایه گذاری غیرفعال

صندوقهای سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

وجوه اشتراک صندوقهای سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوقهای سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

وجوه افتراق صندوقهای سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوقهای سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

مزایای صندوقهای سرمایه گذاری

هزینه ها در صندوقهای سرمایه گذاری

ساختار صندوق سرمایه گذاری

انواع بازارهای مالی

بازار پول

بازار سرمایه

بازار اولیه

بازار ثانویه

بازار مزایده(حراج)

بازار کارگزاری

بازار دلالی

بازار رسمی (بورسهای اوراق بهادار سازمان یافته)

بازار غیررسمی (بازار خارج از بورس یا فرابورس)

بازار سرمایه ایران

بازار  ثانویه در ایران

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/319
 • کلمات کلیدی: سرمایه ,مدیریت ,گذاری ,بازار ,صندوقهای ,اوراق ,سرمایه گذاری ,مدیریت سرمایه ,صندوقهای سرمایه ,اوراق بهادار ,انواع اوراق ,مدیریت سرمایه گذاری ,صن
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزی(فصل دوم تحقیق)

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 • منبع :                           دارد (به شیوه APA)
 • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

     از آن­جا که انسان موجودی اجتماعی است، همواره در تلاش­است تا مهارت­هایی جهت تسهیل روابط میان­فردی به دست بیاورد. توجه روز افزون به جرأت ورزی به عنوان موردی از مهارت­های زندگی، حاکی از آشکارشدن ارزش­ها و تأثیرات فراوان این مهارت است. اهمّیت جرأت ورزی در ارتباطات بین فردی و نقش مؤثر آن در تعامل­های اجتماعی، منجر به پژوهش­های متعددی در این زمینه گردیده­است.

در متون ترجمه شده به فارسی کلمه assertion معادل با واژه­ی جرأت­ورزی، ابراز وجود، تأیید خود، اظهار وجود، خود بیانگری، جسارت و قاطعیت به کاررفته است. مسأله­ی ابراز وجود و مقوله­ی جرأت ورزی، در واقع توانایی افراد جهت برقرارنمودن روابط بین فردی مناسب در تعاملات اجتماعی و یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر در بهداشت روانی است. (بندورا،1977). می­توان جرأت­ورزی یا ابراز وجود را قلب رفتار میان­فردی ( لین و همکاران،2004) یا مهارت برقراری ارتباط میان­فردی ( آلبرتی و آمونز، 1977) برشمرد.

سازمان جهانی بهداشت، ده مهارت را به عنوان مهارت­های زندگی اصلی معرفی نموده است. این ده مهارت عبارتند از: 1- مهارت خودآگاهی 2- مهارت همدلی 3- مهارت برقراری ارتباط مؤثر 4- مهارت مدیریت خشم 5- توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی مؤثر 6- مهارت رفتار جرأت­مندانه 7- مهارت حل مسئله 8- مهارت مقابله با استرس 9- مهارت تصمیم­گیری 10- مهارت تفکر خلاق

     سازمان جهانی بهداشت این مهارت­ها را به سه طبقه تقسیم می­کند: الف) مهارت­های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم­گیری ب) مهارت­های بین­فردی و ارتباطی ج) مهارت­های مقابله­ای و مدیریت فردی.

     مهارت جرأت­ورزی در دسته­ی دوّم قرار می­گیرد. گروه دوم، مهارت­هایی را دربر می­گیرد که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن، مرتبط هستند. در این طبقه، مهارت­های مذاکره، امتناع  و ردکردن درخواست دیگران و مهارت­های رفتار جرأت­مندانه نیز جای می­گیرند.

     جرأت­ورزی را به طورکلی می­توان توانایی ابراز صادقانه­ی نظرات، احساسات و نگرش­ها بدون احساس اضطراب دانست، جرأت­ورزی همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود، می­باشد. (سازمان جهانی بهداشت، ترجمه فنی و همکاران، 1385)

     سالتر و ولپی از پیشگامان طرح و مفهوم جرأت­ورزی در عرصه­ی رفتاردرمانی بودند که با توجه به رفتارهای مراجعانشان، چنین توانایی را برای برخی از آن­ها لازم و ضروری می­دانستند. جرأت­ورزی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و مشخصه­ی رفتاری در گستره­ی روان­شناسی شخصیت نیز مطرح می­گردد. راهبرد صفات در قالب عامل­های شخصیت، این ویژگی را به عنوان یکی از صفات فرعی مطرح می­کند. (مک کرا و کاستا، 1999 به نقل از خان زاده،1386). در واقع ،اندرو سالتر (1949) نخستین کسی بود که مفهوم جرأت­ورزی را بر اساس افکار پاوّلف، مبتنی بر تأثیرپذیری را برانگیختگی و بازداری عنوان کرد.

     در تعاریف ابتدایی از جرأت­ورزی، تقریباً تمامی مهارت­های هم­کنشی گنجانیده شده­است برای مثال، لازاروس(1971) چهار مؤلفه­ی زیر را برای جرأت­ورزی بر می­شمارد:

الف) رد درخواست­ها

ب) جلب محبت دیگران و مطرح­کردن درخواست­های خود

ج) ابراز احساسات مثبت و منفی

د) شروع، ادامه و پایان­دادن به

 

 

 

 


 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/318
 • کلمات کلیدی: مهارت ,مهارت­های ,جرأت­ورزی ,     ,ابراز ,نظری ,جرأت ورزی ,سازمان جهانی ,مبانی نظری ,جهانی بهداشت، ,لینک دانلود ,سازمان جهانی بهداشت، ,مهارت بر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه ومبانی نظری تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

جرسیلدپدیده خود را چنین تعریف می‌کند: خود، مجموعه‌ای از افکار و عواطف است که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود می‌شود. بدین معنی که او می‌فهمد کیست و چیست. خود، دنیای درونی شخص است و شامل تمام ادراکات، عواطف، ارزش‌ها و طرز تفکر او است. پندار یا تصوری که فرد از خود دارد مسلماً برای او اهمیت حیاتی داشته، و سعی دارد که این تصویر را نگه دارد (بیابانگرد، 1390).

خود پنداره: پاپیکا خودپنداره را به‌عنوان یک ساختار پیچیده و اغلب شناختی از تعمیمات شخص به خود که شامل ویژگی‌ها، توانایی‌ها، دانش، ارزش‌ها، نگرش‌ها، نقش‌ها و دیگر موضوعاتی که افراد خود را تعریف کرده و پیوسته داده‌های خود را در آن یکپارچه می‌کنند، می‌داند (جوکلاوا و اولریکایوا، 2011).

خود ایده‌آل یا آرمانی مجموعه ویژگی‌های شخصی و شخصیتی است که ما دوست داریم واجد آن‌ها باشیم. این تمایل ممکن است هدفی فردی و ذهنی باشد که ما در تخیل خود می‌خواهیم به آن دست‌یابیم و یا تصویری است که میل داریم از خود به دیگران نشان دهیم. خود ایده‌آل ممکن است بسیار دور از واقعیت و دور از دسترس باشد. تحقیقات نشان داده است که در افراد به هنجار به‌خصوص افراد نوروتیک، کشمکش میان خود و خود ایده‌آل بسیار بیشتر از افراد عادی است (بیابانگرد، 1390).

اهمیت مفهوم خود و خودپنداره

خود پنداره در طول تاریخ بشر از دیدگاه فلاسفه، دانشمندان و نیز افراد عادی، موردتوجه قرارگرفته است (حسن‌زاده و همکاران ، 1384). خودپنداره، برای متخصصان بهداشت روانی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا پندار فرد از شخصیت خود تا اندازه زیادی تصور او را راجع به محیطش تعیین می‌کند، و این عامل نوع رفتارهای او را طرح‌ریزی می‌نماید. اگر تصور از خود، مثبت و نسبتاً متعادل باشد، شخص دارای سلامت روانی است و اگر پنداره فرد منفی و نامتعادل باشد، او ازلحاظ روانی ناسالم شناخته می‌شود (بیابانگرد، 1390).

به باور اندیشمندان، قسمت عمده ویژگی‌های شخصیتی، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری که از خود در ذهن دارد، یعنی انگاره وی، بستگی دارد (ستوده، 1390).

شاید مهم‌ترین فرض از نظریه‌های جدید «خود» این باشد که انگیزه تمام رفتارها حفاظت و ارتقای خودِ ادراک شده است. تجارب برحسب ارتباطشان با خود درکمی‌شوند و رفتارها نیز از این درک‌ها سرچشمه می‌گیرد. در این صورت، می‌توان نتیجه گرفت که تنها یک نوع انگیزش وجود دارد و آن‌هم انگیزه شخصی درون است که هر انسان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها هنگام دست زدن به هر عمل دارد. (پرکی، 1970؛ ترجمه میرکمالی، 1378).

بنا به عقیده کمبز و اسنیگ خودقالب اساسی مراجعات شخصی و هسته مرکزی ادراک است که بقیه منطقه ادراک نیز در اطراف آن سازمان می‌یابد. در این مفهوم، خود پدیده‌ای است که هم محصول تجربیات گذشته و هم سازنده تجربیات جدیدی است که توانایی‌اش را دارد. این بدان معناست که هر چیزی بر مبنای مراجعات فرد به خود و از مجرای خود درکمی‌شود. دنیا ازنظر فرد، همان چیزی است که او می‌فهمد و از آن آگاهی دارد. به‌عبارت‌دیگر، جهان و مفاهیم را به همان طریقیکه خودمان می‌بینیم، مورد ارزشیابی قرار می‌دهیم . (پرکی، 1970؛ ترجمه میرکمالی، 1378).

جوانب مختلف خود پنداره

در این‌جا به جنبه‌هایی از خود پنداره اشاره می‌کنیم که کمتر موردتوجه قرارگرفته است:

الف. خودپنداره فردی: بیانگر خصوصیات رفتاری فرد است از دیدگاه خودش. این خودپنداره از خصوصیات جسمانی تا هویت جنسی، قومی، طبقه اجتماعی ـ اقتصادی و هویت من یا حس استمرار و یگانگی فرد در طول زمان را دربرمی گیرد.

ب. خودپنداره اجتماعی: ویژگی‌ها و یا خصوصیات رفتاری شخص است که وی تصور می‌کند دیگران آن را مشاهده می‌کنند.

ج. خودآرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد: این آرمان‌ها خودپنداره‌هایی هستند که فرد شخصاً امیدوار است همانند آن‌ها باشد.

د. خودآرمانی با توجه به خودپنداره‌های اجتماعی فرد: این آرمان‌هاپنداره‌هایی هستند که فرد دوست دارد دیگران آن‌گونه مشاهده کنند (کرسینی،1984؛ به نقل از بیابانگرد، 1390).

ه. خود پنداره تحصیلی: خود پنداره تحصیلی به‌شدت بر اطلاعات اجتماعی نسبی متکی است و انعکاسی از ارزیابی‌های سایرین است و ماهیتی هنجاری دارد. به عبارتی خودپنداره تحصیلی هر فرد درنتیجه قیاس خود با سایرین حاصل می‌شود (فرلا، والکه و کای، 2009). از نظر آرسوان (1986) خودپنداره تحصیلی باور فرد در مورد مقدار مهارت فرد برای درگیر شدن در تحصیل، نسبت به همکلاسی‌هایش، می‌باشد (به نقل از پهلیوان و کوسگلو، 2012).

 


.Jersild

.Papica. J

.Combs

.Snygg

 

.Ferla. J, Valcke. M & Cai. Y

.Arseven

.Pehlivan. H & Koseoglu. P

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/317
 • کلمات کلیدی: خودپنداره ,پنداره ,افراد ,خود، ,نظری ,شخصی ,بیابانگرد، 1390 ,خصوصیات رفتاری ,نشان داده ,خودپنداره تحصیلی ,موردتوجه قرارگرفته ,1970؛ ترجمه میرکمالی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل53 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پیشینه ومبانی نظری تحقیق میگرن

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

      اولین نوشته‌های مربوط به میگرن در ایبرس پاپیروس آمده است که در حدود ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در مصر باستان نوشته است(مایلر ونیل،2005). در سال ۲۰۰ قبل از میلاد نوشته‌هایی ازبقراط درباره توضیح علایم پیش درآمدی دیداری نوشته است که این علایم می‌توانند قبل از سردرد اتفاق بیافتند و بعد از استفراغ این حالت می‌تواند تا حدودی تسکین یابد(برسوک،2012).

در قرن دوم ارتیوس کاپادوسیا این نوع از سردرد را به سه نوع تقسیم کرد:سفامالجیا، سفالی، و هتروکرانیال. جالینوس از اصطلاح همیکرانیا (نیمه سر)، استفاده کرد اصطلاحی که واژه میگرن در نهایت از آن گرفته شد(والدمن،2011). او همچنین پیشنهاد داد که این درد برخاسته از پرده‌های مغز و شریان‌های خونی در سر است. در سال ۱۸۸۷ لوئیز هیاسینت توماس، کتابداری فرانسوی برای اولین بار میگرن را به دو نوع تقسیم کرد که در حال حاضر نیز از این تقسیم بندی استفاده می‌شود- میگرن با علایم پیش درامدی ("میگرن افتالمیک") و میگرن بدون علایم پیش درامدی ("میگرن وولگار)(برسوک،2012).

قدمت مته کاری سوراخ کردن عمدی جمجمه به ۷٫۰۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد(مایلر و نیل،2005). درحالیکه بعضی از مردم با این کار از بیماری نجات پیدا می‌کردند ولی به خاطر عفونت تعداد زیادی جان خود را از دست می‌دادندآنها معتقد بودند که با این کار "به ارواح خبیث اجازه فرار" می‌دهند.ویلیام هاروی در قرن ۱۷ سوراخ کردن جمجمه را برای درمان میگرن توصیه می کرده است(بریت تالی،2002).

درحالیکه از دیرباز تلاش‌های زیادی برای درمان میگرن صورت گرفته است، ولی در سال ۱۸۶۸ بود که استفاده از ماده‌ای که در نهایت موثر واقع شد آغازگردید(برسوک،2012). این ماده قارچی با نام آرگوت بود که در سال ۱۹۱۸ ارگوتامین از آن گرفته شد.(هانسن،کهلر،2011).

میتیسرجیددر سال ۱۹۵۹ ساخته شد و اولین تریپتان،در سال ۱۹۸۸ تولید شد. در طول قرن ۲۰ به دنبال مطالعات بیشتر مواد پیشگیرانه موثرتری ساخته شدند و مورد تایید قرار گرفتند(برسوک،2012)

2-2-2.تعریف میگرن. 

شایع ترین علت سردرد، میگرن است و حدود 15% از زنان و 6% از مردان را مبتلا  می سازد. یک تعریف سودمند، میگرن، عبارت است از سندرمی خوش خیم و راجعه، متشکل از سردرد، تهوع، استفراغ و/ یا نشانه های اختلال عملکرد عصبی به شکل ترکیب های مختلف. میگرن را اغلب می توان از روی فعال کننده های آن (شراب قرمز، قاعدگی، گرسنگی، بی خوابی، نور خیره کننده، استروژن، نگرانی، عطرها، دوره های ناامیدی) و نیز غیرفعال کننده های آن (خواب، حاملگی، خوشحالی، و تریپتال ها) تشخیص داد(هاریسون ،1390).

میگرن یکی از اختلالات شدید است که ویژگی آن سردردهای ملایم یا شدید پی در پی می‌باشد و غالبا با علایمی در سیستم عصبی آتونومس همراه است. این نوع از سردرد یک طرفه است (بر نیمی از سر تاثیر می‌گذارد) و ماهیتا ضربان‌دار است و از ۲ ساعت تا ۷۲ ساعت ادامه دارد. علایم همراه با آن می‌تواند شامل حالت تهوع، استفراغ، نورگریزی (افزایش حساسیت به نور)، صدا ترسی )افزایش حساسیت به صدا) باشد و درد به طور کلی با بالا رفتن فعالیت بدنی افزایش می‌یابد(هیداچی،2004).

حملات سردرد شدید، بدون توجه به علت اغلب به صورت ضربانی و همراه با استفراغ و حساسیت (تندرنس) پوست سر توصیف می شوند. سردردهای خفیف تر به صورت ناراحتی غیر مشخص، فشارنده و نوار مانند و غالباً در تمام سر هستند که نمایی از سردرد تنشی به شمار می آیند.(هاریسون،1390).

بیش از یک سوم افراد مبتلا به سردرد‌های میگرنی نشانه‌های پیش درامدی/اورا را دریافت می‌کنند: نوعی اختلالات گذرای دیداری، حسی، زبانی یا حرکتی که نشان می‌دهند سردرد به زودی شروع خواهد شد(ضیایی،شیرزادی،1381).

 

2-2-3.علل میگرن:

ساز و کار دقیق میگرن ناشناخته است. البته این باور وجود دارد که میگرن به دلیل نوعی اختلال در رگهای خونی و عصبی باشد. نظریه اولیه مربوط به افزایش قابلیت تحرک قشر مخ و کنترل ناهنجار یاخته‌های عصبی درد در عصب سه قلوی ساقه مغز می‌باشد(دادیک وگارگاس،2009).

این باور وجود دارد که دلایل بروز میگرن ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی است. حدود دو سوم افراد مبتلا سردردها را از خانواده به ارث می‌برند(بارتلیسون وکاترر،2010).

 


1-Mayler& nill

2-Barsook

1-Bret talli

2-Hansen&Kohler

3-Meteserjed

1-Headachi

2-Dadeck&Gargus

3-Bartleeson&katrer

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/316
 • کلمات کلیدی: میگرن ,سردرد ,علایم ,نظری ,استفاده ,برسوک،2012 ,درمان میگرن ,برای درمان ,افزایش حساسیت ,افراد مبتلا ,وجود دارد ,برای درمان میگرن
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تحلیل و بررسی الوهیت در معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی الوهیت در معماری

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت تحلیل و بررسی الوهیت در معماری به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/323
 • کلمات کلیدی: الوهیت ,بررسی ,تحلیل ,پاورپوینت ,بررسی الوهیت ,پاورپوینت تحلیل ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تحلیل و بررسی پايداري اجتماعي و بارزه هاي آن

پاورپوینت تحلیل و بررسی پايداري اجتماعي و بارزه هاي آن

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت تحلیل و بررسی پايداري اجتماعي و بارزه هاي آن به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/322
 • کلمات کلیدی: اجتماعي ,بارزه ,پايداري ,بررسی ,تحلیل ,پاورپوینت ,بررسی پايداري ,پايداري اجتماعي ,پاورپوینت تحلیل ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,بررسی پايداري
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری

پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/321
 • کلمات کلیدی: اقلیم ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی اقلیم ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,پاورپوینت بررسی اقلیم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی قصر المشتی

پاورپوینت بررسی قصر المشتی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی قصر المشتی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/320
 • کلمات کلیدی: بررسی ,پاورپوینت ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تحقیقی در مورد Plain Beamngs (بيرينگهاي ساده )

تحقیقی در مورد Plain Beamngs (بيرينگهاي ساده )

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل تحقیقی در مورد Plain Beamngs (بيرينگهاي ساده ) به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/325
 • کلمات کلیدی: بيرينگهاي ,ساده ,beamngs ,plain ,مورد ,تحقیقی ,بيرينگهاي ساده ,مورد plain ,beamngs بيرينگهاي ,plain beamngs ,مشاهده توضيحات ,plain beamngs بيرينگهاي ,مورد plain beamngs
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جمله اسميه و مبتداء و خبر آن جمله (در عربی)

جمله اسميه و مبتداء و خبر آن جمله (در عربی)

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل جمله اسميه و مبتداء و خبر آن جمله (در عربی) به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/324
 • کلمات کلیدی: جمله ,عربی ,اسميه ,مبتداء ,جمله اسميه ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی
فرمت فایلdoc
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

الكافى
اسم «كافى‏» در قرآن یك بار آمده و در همان مورد وصف خدا قرار گرفته است، چنان‏كه مى‏فرماید:
الیس الله بكاف عبده و یخوفونك بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد(زمر، 36).
آیا خدا (درنگهدارى) بنده‏اش كافى نیست، تو را از غیر خدا مى‏ترسانند، هر كس را خدا گمراه كند، هیچ راهنمائى براى او نیست.
كفایت در زبان فارسى معادل با لفظ «بس‏» در زبان فارسى است و مفاد آن این است كه نیاز به چیز دیگر نیست و آیات قرآن نیز بر این معنى گواهى مى‏دهند، چنان‏كه مى‏فرماید:
...و كفى بربك هادیا و نصیرا(فرقان، آیه 31).
بس است كه پروردگارت هدایت كننده و یارى دهنده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/335
 • کلمات کلیدی: قرآن ,فایل ,چنان‏كه مى‏فرماید ,زبان فارسى ,نشان داده ,فایل برای ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

فصل تابستان ورزش هاى آبى طرفداران زیادى دارند. اكثر شما با شنا، واترپلو یا اسكى روى آب آشنا هستید اما شاید كمتر از ورزش موج سوارى شنیده باشید. موج سوارى على رغم شباهت با سایر سوارى ها از قبیل «خر سوارى» تفاوت هاى عمده اى هم دارد كه شاید خواندن این مطلب شما را با گوشه اى از این تفاوت ها آشنا كند!
موج سوارى یك فعالیت تفریحى و ورزش محبوبى است كه در آن فرد در حالى كه بر روى تخته اى از جنس پلاستیك فشرده ایستاده در میان امواج قدرتمند آب، شیرین كارى مى كند. تخته هاى موج سوارى گاهى از جنس فایبرگلاس، چوب و فوم هم ساخته مى شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/334
 • کلمات کلیدی: سوارى ,ورزش ,فایل ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود ,پرداخت، لینک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل41 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

شنای قورباغه یكی ازچهارنوع شنای اصلی است كه مسابقات آن رسما برگزار می شود و در عین حال این شنا علاقه مندان بسیاری دارد، زیرا احتیاج كمتری به صرف انرژی نسبت به شنای كرال سینه دارد. یادگیریش آسان است. این شنا برای مسافت های طولانی مناسب است، علاوه بر این ، شنای قورباغه هم جهت شنا كردن در دریا وهم در موقع نجات غریق مفید است . كندترین نوع شنا بین چهارنوع شنای اصلی است.
در این قسمت سعی می شود تكنیك صحیح و فنی شنای قورباغه عنوان شود. همان تكنیكی كه امروز قهرمانان برجسته و خوب جهان به اجراء در می آورند. این شنا در واقع به این شكل انجام می شود كه بدن درحالتی افقی برروی آب قرار گرفته دستها هر دو آب را از جلو گرفته و توسط كف و ساعد به طرف عقب و زیر شكم می كشند و از همان زیر آب ، به جلو آمده كشیده می شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/333
 • کلمات کلیدی: شنای ,قورباغه ,فایل ,شنای قورباغه ,شنای اصلی ,نشان داده ,فایل برای ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل115 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

آمادگی جسمانی
- توانایی فرد در انجام اعمال جسمانی حاصل از تلاش عضلانی
- توانایی انجام کار عضلانی رضایت بخش
- توانایی انجام کارها و وظایف روزمره با قدرت و هوشیاری بدون خستگی زودرس و با ذخیره انرژی برای لذت بردن از اوقات فراغت و توانایی روبرو شدن با حوادث اضطراری پیش بینی نشده
• استقامت قلبی – عروقی
- استقامت دستگاه گردش خون و تنفس برای انجام فعالیت¬های نسبتاً طولانی مدت و توانایی برگشت سریع به حالت اولیه پس از انجام کار.
• استقامت عضلانی
- توانایی یک یا گروهی از عضلات برای انجام تعدادی حرکات یکنواخت یا انقباض نسبتاً طولانی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/331
 • کلمات کلیدی: انجام ,توانایی ,استقامت ,عضلانی ,جسمانی ,فایل ,عضلانی توانایی ,توانایی انجام ,برای انجام ,نسبتاً طولانی ,آمادگی جسمانی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل27 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

ورزش و فعالیتهای بدنی، به عنوان یك پدیدة اجتماعی در خور بررسی و تامل، و جایگاه برجسته ای در دو سطح محلی و جهانی بدست آورده است. هیاتها، نهادها، جمعیتها، انجمنها، اتحادیه ها و كمیته هایی كه به موضوع ورزش می پردازند و در راستای حمایت از فعالیتهای روزشی، چه در سطح محلی و چه در سطح مرسعی، كار و تلاش می كنند، خود جلوه ها و مظاهری از این جایگاه هستند.
در صد سال گذشته، بر اثر شماری از شرایط اقتصادی – اجتماعی و در پی دگرگونیهای فرهنگی – اجتماعی ژرفی كه در خلال این دوره پدید آمد، توجه آشكاری به ورزش نشان داده شد و با احیای بازیهای المپیك و برپای نخستین دور جدید المپیك در سال 1896، ورزش عملاً به اریكة قدرت نشست. شاید موفقیت چشمیگر و پیشرفت قابل ملاحظه ای كه در برپایی این دوره ها به دست آمد، از عوامل عمومی بود كه توجه به ورزش را در تمام سطوح برانگیخت و آنچه به یاری این رویكرد درآمد، نقش مهمی است كه رسانه های گورهی، بویژه تلویزیون در همگانی ساختن روزش و ساده سازی مفاهیم آن و ایجاد گرایشهای مثبت؟ آن و پیدایش توجهات روز افزون به كسب آگاهی جسمانی و كنترل وزن و تناسب اندام ایفا می كردند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/330
 • کلمات کلیدی: ورزش ,اجتماعی ,جایگاه ,داده ,نشان ,فایل ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود ,پرداخت، لینک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل324 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

تكواندو نام هنر رزمی است كه اكنون به عنوان یك ورزش مدرن در سطح جهان شناخته شده و در طی مدت قرنهای متمادی سیر تكاملی خود را طی نموده است . مشخصه اصلی این ورزش ، سبك رزمی است كه از دست و پای بدون سلاح در مقابل حریف استفاده می كند . بدون شك این سبك رزمی كه در كره پرورش یافته است ریشه در آداب و رسوم و محیط جغرافیایی و مسایل سیاسی دوران مختلف در كشور كره دارد . اولین زندگی ابتدایی اجتماعی ثبت شده در كره 2333 سال قبل از میلاد مسیح است كه موسس افسانه ملی تانگون كره قدیم را در آسادال تاسیس نمود . مانند تاریخ ملل دیگر زندگی ساده اجتماعی بتدریج به زندگی قبیله ای و سپس این جوامع به شكل ایالت و كشور درآمدند . اسناد تاریخی نشان میدهد كه حدود 2000 سال پیش در این ایالتهای قبیله ای قربانی كردن برای خدایان آسمانی در جشنهایی همراه با رقص و موزیك و بازیها وجود داشت . تكامل تكواندو در 3 سلسله پادشاهی در كره آغاز شد ، كه اولین آن كوگوریو بود كه در تانگو حكومت میكرد . در بین آثار باستانی این دوره قبر میونگ چونگ شامل یك نقاشی دیواری است كه در آن دو جوان به روش تكواندو با هم مبارزه میكنند ، تعدادی از زنان نیز در حال اجرای رقص گروهی می باشند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/332
 • کلمات کلیدی: تكواندو ,زندگی ,ورزش ,رزمی ,فایل ,نشان ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود ,پرداخت، لینک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل33 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور. گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.
وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون، رادیو، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد، از جمله:
1- امروزه یکی از مشکلات جامعه بشری، مساله بی کاری و عوارض ناشی از آن است. بی کاری، به ویژه برای نوجوانان و جوانان و به خصوص در ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراکز آموزشی، بسیار خطرناک و مضرّ است و باید با آن مبارزه شده، یا به نحوی اوقات بی کاری را پر نمود که مفید بوده و یا لااقل مضر نباشد. بسیاری از انحرافات، از قبیل: اعتیاد به مواد مخدر، دزدی و ایجاد مزاحمت، دعواها و درگیری های خیابانی، انحرافات جنسی و ... زاییده بی کاری و ولگردی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/329
 • کلمات کلیدی: ورزشی ,ورزش ,کاری ,فایل ,نشان داده ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود ,پرداخت، لینک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

کشفیات در زمینه مسائل جغرافیایی عمری طولانی دارند؛ به طوری که امروز تحقیقات در زمینه سیاره مریخ در دستور کار کارشناسان قرار دارد، اما با این وجود، بخش هایی از محیط زندگی انسان ها همچنان ناشناخته باقی مانده اند.
زبان شناسان با تجزیه و تحلیل زبان های مختلف دنیا و موسیقی دان ها با ثبت آهنگ های دورافتاده ترین روستاها، دنیای امروز را معرفی می کنند. امروز دانشگاه ها با ارائه و ارزیابی اسناد و مدارک در زمینه زبان، موسیقی و جغرافیا نقش مهمی ایفا می کنند.
نقاط سفید –یا به عبارت دقیق تر، نقاط خاکستری- موجود بر روی نقشه زندگی انسان ها که نشان دهنده دوران جدیدند، ورزش های سنتی هستند.
ورزش های سنتی با وجود تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، نزدیک به هزار نوع می باشند و اگر فقط بخواهیم دسته های اصلی را درنظر بگیریم، به صد نوع می رسند. این به معنی این است که ورزش های سنتی از ورزش های المپیکی امروز بسیار غنی ترند.
یافته ها در زمینه ورزش های سنتی می تواند بر درک ما از مسائل فرهنگی، هویت ملی، ورزش ها صنعت جهانگردی و سلامت عمومی در نقاط مختلف دنیا، تأثیرگذار باشد.
در بررسی احتمالاتی که فرهنگ ما را تبدیل به یک وسیله آکادمیک می کند، به نتایجی رسیدم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/328
 • کلمات کلیدی: ورزش ,سنتی ,زمینه ,نشان ,فایل ,نقاط ,نشان داده ,زندگی انسان ,فایل برای ,دانلود فایل ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل32 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

در این فصل ابتدا خلاصه‎ای از تحقیق و یافته‎های تحقیق بیان می‎شود. سپس با توجه به نتایج حاصل از آزمون، هر یك از فرضیه‎های تحقیق را با نتایج سایر محققان مورد مقایسه قرار می‎دهیم آنگاه در مورد هر یك از فرضیه‎های تحقیق به بحث و نتیجه‎گیری پرداخته و تا حد امكان سعی خواهد شد كه دلائل مورد نظر در رابطه با نتایج تحقیق را با توجه به نظرات دیگر محققان و محقق این پژوهش ذكر شود. در پایان پیشنهادات برخاسته از تحقیق و پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات بعدی در این موضوع بیان خواهد شد.
خلاصه تحقیق:
نقش مهارتهای روانی در عملكرد ورزشكاران، محور تحقیق و مطالعه در روان‎شناسی ورزشی است، و امروزه توجه قابل ملاحظه‎ای برای شناسایی مهارتهای روانی و آموزش آن به مربیان صرف می‎شود.
ورزشكارانی كه دارای مهارتهای روانی و جسمانی هستند تا حد امكان در مسابقات ورزشی خود موفق می‎باشند و مهارتهای خود را در قالب ورزشهای تیمی و انفرادی بخوبی انجام می‎دهند. مهارتهای روانی به ورزشكار اجازه می‎دهد تا در شرایط مسابقه از اعتماد به نفس و اطلاعاتی كه بدن و ذهن او را برای اجرای عملكرد بهینه آماده می‎سازد، برخودار شوند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/326
 • کلمات کلیدی: تحقیق ,مهارتهای ,روانی ,عملكرد ,نتایج ,توجه ,مهارتهای روانی ,فرضیه‎های تحقیق ,نشان داده ,فایل برای ,لینک دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل47 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

یك‌ رویداد، برگزاری‌ بیست‌ و پنجمین‌ دورة‌ بازیهای‌ المپیك‌ تابستانی‌ (1) و دو اشاره‌ از دواستاد در مجلة‌ ایران‌شناسی‌ موجب‌ تحریر این‌ مقاله‌ شد.
مقاله‌ در حقیقت‌ تأیید نظر استادان‌ صاحب‌ نظر دكتر احسان‌ یارشارطر (2) و دكتر جلال‌متینی‌ (3) ست‌ در مورد زیاده‌رویها و كج‌ سلیقگی‌هایی‌ كه‌ از آغاز قرن‌ حاضر میلادی‌ در باب ‌زبان‌ فارسی‌ باب‌ شده‌ و صلاح‌اندیشان‌ ناصالحی‌ را به‌ تشكیل‌ مجمع‌ و انجمن‌ واداشته‌ كه ‌فرهنگهای‌ رنگارنگ‌ و دستورهای‌ جوارجور حاصل‌ كار آنان‌ است‌.
نویسندة‌ این‌ مقاله‌ نه‌ زبان‌ شناس‌ است‌ و نه‌ در حیطة‌ زبان‌ فارسی‌ صاحب‌ ادعایی‌. كار اصلی ‌او روزنامه‌نگاری‌ بوده‌ است‌ به‌ بطور اعم‌ و روزنامه‌ نگاری‌ ورزشی‌ بطور اخص‌. از این‌ رو این‌ مقاله‌ در حقیقت‌ یك‌ بازنگری‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ در عرصة‌ ورزش‌ است‌ و گزارشی‌ كوتاه‌ - و ای ‌بسا بسیار ناقص‌ - از وضع‌ واژگان‌ ورزش‌ نوین‌ در زبان‌ فارسی‌.
فقدان‌ منابع‌ مورد نیاز بطور كامل‌ برای‌ تحریر مقالات‌ علمی‌ تاریخ‌ ورزش‌ در ایران‌ كه‌ مشكل ‌بزرگ‌ محققان‌ داخل‌ و خارج‌ است‌ ناگزیر این‌ مقاله‌ را دچار كمبودهایی‌ ساخته‌ كه‌ امید می‌رود كوشندگان‌ دیگر كم‌ و كاستیهای‌ آن‌ را برطرف‌ سازند و به‌ این‌ نوشته‌ همچنان‌ كه‌ اشاره‌ شد به‌چشم‌ یك‌ گزارش‌ ساده‌ از قلم‌ یك‌ روزنامه‌ نگار بنگرند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/327
 • کلمات کلیدی: این‌ ,است‌ ,مقاله‌ ,زبان‌ ,ورزش‌ ,فارسی‌ ,این‌ مقاله‌ ,زبان‌ فارسی‌ ,ورزش‌ نوین‌ ,واژگان‌ ورزش‌ ,نشان داده ,واژگان‌ ورزش‌ نوین‌
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
48- از خودتان بپرسيد كه : براي رسيدن به سرنوشتي كه آرزومند و شايسته آن هستيم چه ارزشهايي ضروري است و آنگاه فهرستي از اين ارزشها را تهيه كنيد و بعد آنها را مرتب كنيد – ارزشهاي نامناسب را خط بزنيد – ارزشهاي مطلوب را اضافه كنيد – تا كيفيت زندگي شما به شكل دلخواهتان درآيد رابينز
دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

285- درزندگي ناگزير از انتخابهايي هستيم كه آسان نيستند ازآن هراسانيم كه هر تصميم ما، كسي را كه دوست ميداريم آزرده كند درچنين لحظاتي است كه بايد درون را بنگريم و به نداي دل گوش بسپاريم اگر تنها نگران خواسته هاي ديگران باشيم واحساسات خود را ناديده بگيريم به شادي حقيقي دست نخواهيم يافت
دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

49- دقايقي از وقت خود را صرف كنيد و اين 8 احساس را به ترتيب اهميت مرتب كنيد بطوري كه شماره 1 به احساسي تعلق گيرد كه بيش از همه از ان دوري ميكنيد و شماره 8 را به احساسي بدهيد كه كمتر برايتان رنج آور است 1 طرد شدن 2 خشم 3 ناكامي 4 انزوا و تنهايي 5 افسردگي 6 شكست 7 خواري و خفت 8 احساس گناه و بعد …… فقط خودتان قضاوت كنيد
دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی خیابان ولیعصر تهران منطقه 6

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی خیابان ولیعصر تهران منطقه 6

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی خیابان ولیعصر تهران منطقه 6 به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/363
 • کلمات کلیدی: خیابان ,ولیعصر ,تهران ,منطقه ,کالبدی ,ریزی ,ولیعصر تهران ,تهران منطقه ,خیابان ولیعصر ,کالبدی خیابان ,مبانی برنامه ,ولیعصر تهران منطقه ,خیابان و
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت مبانی نظری کالبدی و برنامه ریزی میدان فردوسی تهران

پاورپوینت مبانی نظری کالبدی و برنامه ریزی میدان فردوسی تهران

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت مبانی نظری کالبدی و برنامه ریزی میدان فردوسی تهران به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/362
 • کلمات کلیدی: میدان ,فردوسی ,تهران ,ریزی ,برنامه ,مبانی ,میدان فردوسی ,فردوسی تهران ,پاورپوینت مبانی ,ریزی میدان ,برنامه ریزی ,میدان فردوسی تهران ,ریزی میدان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی میدان مادر بویین زهرا

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی میدان مادر بویین زهرا

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی میدان مادر بویین زهرا به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/360
 • کلمات کلیدی: میدان ,مادر ,بویین ,زهرا ,کالبدی ,ریزی ,میدان مادر ,مادر بویین ,بویین زهرا ,پاورپوینت آشنایی ,کالبدی میدان ,ریزی کالبدی میدان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی بویین زهرا

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی بویین زهرا

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی بویین زهرا به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/359
 • کلمات کلیدی: کالبدی ,بویین ,ریزی ,برنامه ,آشنایی ,مبانی ,کالبدی بویین ,برنامه ریزی ,ریزی کالبدی ,مبانی برنامه ,پاورپوینت آشنایی ,ریزی کالبدی بویین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی موتورهای هیدورولیکی

پاورپوینت بررسی موتورهای هیدورولیکی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی موتورهای هیدورولیکی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/361
 • کلمات کلیدی: موتورهای ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی موتورهای ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,موتورهای هیدورولیکی ,پاورپوینت بررسی موتورهای ,برر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پروپوزال چگونگی بکارگیری پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی

پروپوزال چگونگی بکارگیری پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پروپوزال چگونگی بکارگیری پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/358
 • کلمات کلیدی: غیرعامل ,معماری ,پدافند ,بکارگیری ,چگونگی ,پروپوزال ,پدافند غیرعامل ,بکارگیری پدافند ,چگونگی بکارگیری ,پروپوزال چگونگی ,مشاهده توضيحات ,بکارگ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پروپوزال بررسی تطییقی تفکیک اراضی زمین با رویکرد ارتقای کیفیت منظر شهری

پروپوزال بررسی تطییقی تفکیک اراضی زمین با رویکرد ارتقای کیفیت منظر شهری

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پروپوزال بررسی تطییقی تفکیک اراضی زمین با رویکرد ارتقای کیفیت منظر شهری به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/357
 • کلمات کلیدی: رویکرد ,ارتقای ,کیفیت ,منظر ,زمین ,اراضی ,ارتقای کیفیت ,کیفیت منظر ,اراضی زمین ,رویکرد ارتقای ,تفکیک اراضی ,رویکرد ارتقای کیفیت ,تطییقی تفکیک ار
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پروپوزال طراحی خانه سالمندان با رویکرد سلامت روان و فضای سبز

پروپوزال طراحی خانه سالمندان با رویکرد سلامت روان و فضای سبز

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پروپوزال طراحی خانه سالمندان با رویکرد سلامت روان و فضای سبز به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/356
 • کلمات کلیدی: سلامت ,روان ,فضای ,رویکرد ,سالمندان ,طراحی ,سلامت روان ,خانه سالمندان ,رویکرد سلامت ,طراحی خانه ,پروپوزال طراحی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پروپوزال طراحی پارک موزه جوان با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی

پروپوزال طراحی پارک موزه جوان با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پروپوزال طراحی پارک موزه جوان با رویکرد ارتقاء مشارکت اجتماعی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/355
 • کلمات کلیدی: ارتقاء ,مشارکت ,رویکرد ,موزه ,طراحی ,پارک ,ارتقاء مشارکت ,موزه جوان ,رویکرد ارتقاء ,پارک موزه ,طراحی پارک ,رویکرد ارتقاء مشارکت ,ارتقاء مشارکت ا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پروپوزال طراحی دانشکده علوم و فنون هوایی (پرواز) با رویکرد بهره گیری از پدافند غیر عامل

پروپوزال طراحی دانشکده علوم و فنون هوایی (پرواز) با رویکرد بهره گیری از پدافند غیر عامل

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پروپوزال طراحی دانشکده علوم و فنون هوایی (پرواز) با رویکرد بهره گیری از پدافند غیر عامل به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/354
 • کلمات کلیدی: رویکرد ,بهره ,گیری ,پدافند ,هوایی ,فنون ,رویکرد بهره ,بهره گیری ,فنون هوایی ,هوایی پرواز ,دانشکده علوم ,فنون هوایی پرواز ,پروپوزال طراحی دانشکده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت استاندارد ها وضوابط طراحی آمفی تئاتر وسینما

پاورپوینت استاندارد ها وضوابط طراحی آمفی تئاتر وسینما

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت استاندارد ها وضوابط طراحی آمفی تئاتر وسینما به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/371
 • کلمات کلیدی: آمفی ,تئاتر ,طراحی ,وضوابط ,استاندارد ,پاورپوینت ,طراحی آمفی ,آمفی تئاتر ,وضوابط طراحی ,پاورپوینت استاندارد ,مشاهده توضيحات ,آمفی تئاتر وسینما
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی ابزارآلات وماشین آلات ساختمانی

پاورپوینت بررسی ابزارآلات وماشین آلات ساختمانی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی ابزارآلات وماشین آلات ساختمانی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/370
 • کلمات کلیدی: آلات ,وماشین ,ابزارآلات ,بررسی ,پاورپوینت ,ابزارآلات وماشین ,وماشین آلات ,بررسی ابزارآلات ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,بررسی ابزارآلات و
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله مرمت و تعمير بناهاي تاريخي در هفتة تاريخ

مقاله مرمت و تعمير بناهاي تاريخي در هفتة تاريخ

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله مرمت و تعمير بناهاي تاريخي در هفتة تاريخ به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/369
 • کلمات کلیدی: تاريخي ,هفتة ,بناهاي ,تعمير ,مرمت ,مقاله ,تعمير بناهاي ,بناهاي تاريخي ,مقاله مرمت ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,تعمير بناهاي تاريخي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت معماري با خاك (Eco dome )

پاورپوینت معماري با خاك (Eco dome )

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت معماري با خاك (Eco dome ) به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/368
 • کلمات کلیدی: dome ,معماري ,پاورپوینت ,پاورپوینت معماري ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت گزارش کارآموزی مجتمع تجاری تفریحی و بانک

پاورپوینت گزارش کارآموزی مجتمع تجاری تفریحی و بانک

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت گزارش کارآموزی مجتمع تجاری تفریحی و بانک به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/366
 • کلمات کلیدی: تجاری ,تفریحی ,مجتمع ,کارآموزی ,گزارش ,پاورپوینت ,تجاری تفریحی ,کارآموزی مجتمع ,مجتمع تجاری ,گزارش کارآموزی ,پاورپوینت گزارش ,مجتمع تجاری تفری
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی مساجد تاریخی قزوین

پاورپوینت بررسی مساجد تاریخی قزوین

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی مساجد تاریخی قزوین به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/365
 • کلمات کلیدی: تاریخی ,مساجد ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی مساجد ,مساجد تاریخی ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,بررسی مساجد تاریخی ,پاورپوینت بررسی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی مسجد جامع قزوین

پاورپوینت بررسی مسجد جامع قزوین

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی مسجد جامع قزوین به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/364
 • کلمات کلیدی: جامع ,مسجد ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی مسجد ,مسجد جامع ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی مرمت كاخ گلستان

پاورپوینت بررسی مرمت كاخ گلستان

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی مرمت كاخ گلستان به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/367
 • کلمات کلیدی: مرمت ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی مرمت ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپینت بررسی تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان

پاورپینت بررسی تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپینت بررسی تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/379
 • کلمات کلیدی: یونان ,مبلمان ,تاریخچه ,بررسی ,پاورپینت ,مبلمان یونان ,تاریخچه مبلمان ,بررسی تاریخچه ,پاورپینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,تاریخچه مبلمان یونان ,بر
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/378
 • کلمات کلیدی: معماری ,آشنایی ,پاورپوینت ,پاورپوینت آشنایی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,معماری اسلامی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت نگاهي برمعماری ساختمان فرهنگسراي نياوران

پاورپوینت نگاهي برمعماری ساختمان فرهنگسراي نياوران

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت نگاهي برمعماری ساختمان فرهنگسراي نياوران به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/377
 • کلمات کلیدی: فرهنگسراي ,ساختمان ,برمعماری ,نگاهي ,پاورپوینت ,برمعماری ساختمان ,ساختمان فرهنگسراي ,نگاهي برمعماری ,پاورپوینت نگاهي ,مشاهده توضيحات ,برمعما
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی خواص و مزایای لوله PVC

پاورپوینت بررسی خواص و مزایای لوله PVC

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی خواص و مزایای لوله PVC به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/376
 • کلمات کلیدی: لوله ,مزایای ,خواص ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی خواص ,مزایای لوله ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت دیوارهای پیش ساخته کناف

پاورپوینت دیوارهای پیش ساخته کناف

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت دیوارهای پیش ساخته کناف به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/375
 • کلمات کلیدی: ساخته ,دیوارهای ,پاورپوینت ,پاورپوینت دیوارهای ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,ساخته کناف
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپینت انواع نما و نحوه ی اجرای آن

پاورپینت انواع نما و نحوه ی اجرای آن

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپینت انواع نما و نحوه ی اجرای آن به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/374
 • کلمات کلیدی: اجرای ,نحوه ,انواع ,پاورپینت ,پاورپینت انواع ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی روستاي شهرستانك

پاورپوینت بررسی روستاي شهرستانك

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی روستاي شهرستانك به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/373
 • کلمات کلیدی: روستاي ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی روستاي ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,روستاي شهرستانك ,پاورپوینت بررسی روستاي ,بررسی روستاي ش
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپینت آشنایی با سبک معماری آرت نو

پاورپینت آشنایی با سبک معماری آرت نو

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپینت آشنایی با سبک معماری آرت نو به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/372
 • کلمات کلیدی: معماری ,آشنایی ,پاورپینت ,پاورپینت آشنایی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله برق

مقاله برق

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله برق به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/386
 • کلمات کلیدی: مقاله ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله ی بررسی انواع بادبندها

مقاله ی بررسی انواع بادبندها

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله ی بررسی انواع بادبندها به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/385
 • کلمات کلیدی: انواع ,بررسی ,مقاله ,بررسی انواع ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,انواع بادبندها ,بررسی انواع بادبندها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت دوران كودكي

پاورپوینت دوران كودكي

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت دوران كودكي به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/384
 • کلمات کلیدی: دوران ,پاورپوینت ,پاورپوینت دوران ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,دوران كودكي ,پاورپوینت دوران كودكي
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تحلیل دانشکده معماری هاروارد

پاورپوینت تحلیل دانشکده معماری هاروارد

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت تحلیل دانشکده معماری هاروارد به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/383
 • کلمات کلیدی: معماری ,دانشکده ,تحلیل ,پاورپوینت ,تحلیل دانشکده ,دانشکده معماری ,پاورپوینت تحلیل ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,تحلیل دانشکده معماری ,پاورپوی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی معماری پارامتریک

پاورپوینت بررسی معماری پارامتریک

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی معماری پارامتریک به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/382
 • کلمات کلیدی: پارامتریک ,معماری ,بررسی ,پاورپوینت ,پاورپوینت بررسی ,معماری پارامتریک ,بررسی معماری ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,بررسی معماری پارامتریک ,پا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت سبک (آرت نوو) آرنو

پاورپوینت سبک (آرت نوو) آرنو

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت سبک (آرت نوو) آرنو به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/381
 • کلمات کلیدی: آرنو ,پاورپوینت ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی تخصصی انواع بادبندها

پاورپوینت بررسی تخصصی انواع بادبندها

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی تخصصی انواع بادبندها به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/380
 • کلمات کلیدی: انواع ,تخصصی ,بررسی ,پاورپوینت ,بررسی تخصصی ,تخصصی انواع ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,بررسی تخصصی انواع ,پاورپوینت بررسی تخص
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/389
 • کلمات کلیدی: سازی ,داده ,فشرده ,مقاله ,پیاده ,آزمایشگاه ,سازی داده ,سازی فشرده ,فشرده سازی ,پیاده سازی ,مقاله پیاده ,ترجمه مقاله پیاده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله مديريت ريسك جامع

مقاله مديريت ريسك جامع

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله مديريت ريسك جامع به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/388
 • کلمات کلیدی: ريسك ,مديريت ,مقاله ,مديريت ريسك ,مقاله مديريت ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,ريسك جامع
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله معماري استاديوم هاي فوتبال

مقاله معماري استاديوم هاي فوتبال

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله معماري استاديوم هاي فوتبال به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/387
 • کلمات کلیدی: استاديوم ,معماري ,مقاله ,معماري استاديوم ,مقاله معماري ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,مقاله معماري استاديوم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله جوشکاری التراسونیک

مقاله جوشکاری التراسونیک

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله جوشکاری التراسونیک به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/401
 • کلمات کلیدی: التراسونیک ,جوشکاری ,مقاله ,مقاله جوشکاری ,جوشکاری التراسونیک ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,مقاله جوشکاری التراسونیک
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله تأثیر فرهنگ بر رفتار اجتماعی

مقاله تأثیر فرهنگ بر رفتار اجتماعی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله تأثیر فرهنگ بر رفتار اجتماعی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/400
 • کلمات کلیدی: رفتار ,فرهنگ ,تأثیر ,مقاله ,تأثیر فرهنگ ,مقاله تأثیر ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,رفتار اجتماعی ,مقاله تأثیر فرهنگ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله كاركرد و نقش فضای سبز در شهرها

مقاله كاركرد و نقش فضای سبز در شهرها

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله كاركرد و نقش فضای سبز در شهرها به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/399
 • کلمات کلیدی: فضای ,كاركرد ,مقاله ,مقاله كاركرد ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی تاثیر فیبرهای پلیمری بر مقاومت بتن

پاورپوینت بررسی تاثیر فیبرهای پلیمری بر مقاومت بتن

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی تاثیر فیبرهای پلیمری بر مقاومت بتن به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/397
 • کلمات کلیدی: پلیمری ,مقاومت ,فیبرهای ,تاثیر ,بررسی ,پاورپوینت ,فیبرهای پلیمری ,تاثیر فیبرهای ,بررسی تاثیر ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,تاثیر فیبرهای پ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

مقاله بررسی ساختمان های بتن آرمه

مقاله بررسی ساختمان های بتن آرمه

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل مقاله بررسی ساختمان های بتن آرمه به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/396
 • کلمات کلیدی: ساختمان ,بررسی ,مقاله ,بررسی ساختمان ,مقاله بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,مقاله بررسی ساختمان
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی بتن ضد اشعه

پاورپوینت بررسی بتن ضد اشعه

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی بتن ضد اشعه به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/398
 • کلمات کلیدی: بررسی ,پاورپوینت ,پاورپوینت بررسی ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تحلیل و بررسی نور و معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی نور و معماری

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت تحلیل و بررسی نور و معماری به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/395
 • کلمات کلیدی: بررسی ,تحلیل ,پاورپوینت ,پاورپوینت تحلیل ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تحلیل و بررسی مسکونی رنسانس

پاورپوینت تحلیل و بررسی مسکونی رنسانس

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت تحلیل و بررسی مسکونی رنسانس به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/394
 • کلمات کلیدی: مسکونی ,بررسی ,تحلیل ,پاورپوینت ,بررسی مسکونی ,پاورپوینت تحلیل ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,مسکونی رنسانس ,بررسی مسکونی رنسانس
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/393
 • کلمات کلیدی: وابسته ,شرکت ,پذیرفته ,بورس ,معاملات ,اشخاص ,کیفیت حسابرسی ,تاثیر کیفیت ,اشخاص وابسته ,بررسی تاثیر ,اوراق بهادار ,تاثیر کیفیت حسابرسی ,بررسی تا
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه های جنگی دوران مسیحیت

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه های جنگی دوران مسیحیت

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه های جنگی دوران مسیحیت به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:


دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی

مشخصات

 • منبع: http://farsfiledl.rozblog.com/post/392
 • کلمات کلیدی: جنگی ,دوران ,خانه ,بررسی ,تحلیل ,پاورپوینت ,بررسی خانه ,جنگی دوران ,پاورپوینت تحلیل ,مشاهده توضيحات ,براي دانلود ,جنگی دوران مسیحیت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها